Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig
Europa-Parlamentet har stemt ophavsretsdirektivet igennem

Kodas direktør: Ja til ophavsretsdirektivet
sikrer et fair internet for alle

Efter flere års arbejde med at modernisere ophavsretten i EU har Europa-Parlamentet netop stemt direktivet igennem. Med 348 stemmer for og 274 stemmer imod blev der i dag sat punktum for en sand politisk marathon, der skal sikre et fair internet for alle.

Europa-Parlamentet har i dag stemt ja til det direktiv, der skal sætte rammerne for ophavsretten i det digitale indre marked. Næsten fem år – og hvad der til tider har mindet om en decideret kampplads både inden og uden for de politiske mure – har det taget at nå frem til den lovtekst, som der i dag var flertal for. Ifølge Kodas direktør, Anders Lassen, sikrer dagens resultat et fair internet for alle:

”For de tusinder og atter tusinder af kunstnere i Europa, der leverer en meget stor del af det indhold, som brugergenererede tjenester som blandt andre YouTube i stor stil lever af, er dagens JA en utvetydig anerkendelse af, at deres rettigheder skal respekteres. Og som noget nyt er det frem over tjenesterne og ikke den enkelte bruger, der har ansvaret for, at det sker. Dét er et kæmpe skridt i retning af en sund og bæredygtig digital økonomi, hvor der er lige vilkår for dem, der driver forretning på andres indhold, og ordentlige forhold for både dem, der leverer indholdet og dem, der bruger det.”

Se Anders Lassens reaktion på afstemningen:
 

En sejr for demokratiet

Fra Kodas side har der igennem den seneste tid ikke været lagt skjul på, at den massive kampagne, der har været ført mod navnlig direktivets artikel 13, har været frustrerende. Om det siger Kodas direktør:

”Det har været beskæmmende at være vidne til en så omfattende misinformationskampagne, der så indiskutabelt trækker tråde tilbage til de techgiganter, som har økonomisk interesse i at få denne lov forhindret. Det gør dagens afstemning til en sejr, der rækker langt ud over musikkens verden. Det her er også en sejr for demokratiet og for sund politisk dømmekraft.”

Kort fakta om artikel 13 i ophavsretsdirektivet

  • Artikel 13 gælder kun for brugergenererede platforme, hvis hovedformål er at give adgang til store mængder beskyttede værker med henblik på at skabe økonomisk fortjeneste – blandt andre YouTube og Facebook.
  • Artikel 13 betyder, at disse tjenester fremover vil få ansvaret for indholdet på deres platforme. På den måde blive de tilskyndet til at indgå licensaftaler med rettighedshavere.
  • Når en platform har indgået en licensaftale, omfatter det også de ikke-kommercielle brugere, der uploader indhold på platformen.
  • Arbejdet med at modernisere ophavsretten i EU begyndte tilbage i 2015. Først kom EU-kommissionen med et udkast, så Ministerrådet, og til sidst EU-Parlamentet. Herefter skulle de alle blive enige om den endelige lovtekst, som blev vedtaget i Parlamentet i dag.
  • EU’s medlemslande har to år til at implementere ophavsretsdirektivet i deres nationale lovgivning.