Kodas bestyrelses kommentar til artikel i Berlingske lørdag den 12. marts

Berlingske bragte lørdag den 12. marts en artikel, hvor Koda kritiseres for en udemokratisk praksis omkring fordeling af de kulturelle midler. Kritikken går på, at nogle medlemmer tilgodeses frem for andre.

Vi genkender ikke journalistens billede af en magtfuldkommen ”komponistjunta” i Koda, men ordet er frit – også for journalister.  

Fra Kodas bestyrelses side er vi enige i, at fordelingen af de kulturelle midler skal laves om. Det er der ikke noget nyt i. De nye vedtægter, som Kodas medlemmer snart skal stemme om, har været undervejs længe.

Dét, den nye lovgivning stiller krav om, og som vil afspejle sig i vores vedtægter for fremtiden, er at alle rettighedshavere, ud fra nogle rimelige kriterier, skal kunne søge om de kulturelle midler – uanset om de er medlemmer af en af de fire foreninger eller ej. Det kan de ikke i dag, og det er dét, der skal laves om på.

Koda er en non-profit medlemsforening. Det betyder også, at det i sidste ende er medlemmerne, der på en generalforsamling, skal bestemme, hvordan de ønsker, at Koda skal styres i fremtiden – og herunder også, hvordan de ønsker, at de kulturelle midler, som de hver især bidrager med 10% af deres indtægter fra Koda til, skal administreres.

Så hvordan fremtiden ser ud, er op til medlemmerne. Koda er deres forening. Og vi der sidder i bestyrelsen, har til opgave at repræsentere dem alle.

Niels Mosumgaard
Bestyrelsesformand