Kodas årsregnskab for 2014

Du kan nu fordybe dig i Kodas regnskab for 2014 inden generalforsamlingen den 27. i denne måned.

Nu kan du se Kodas årsregnskab for 2014, som vil blive fremlagt på Kodas generalforsamling mandag den 27. april 2015 kl. 15.00 i i Koda på Lautrupsgade 9, 2100 København Ø.

I ugen inden generalforsamlingen ledsages regnskabet af en online årsberetning her på Kodas hjemmeside.