Kodas årsregnskab for 2013

Du kan nu fordybe dig i Kodas regnskab for 2013 inden generalforsamlingen den 29. i denne måned.

Her kan du se Kodas årsregnskab for 2013, som vil blive fremlagt på Kodas generalforsamling Tirsdag den 29. april 2014 kl. 15.00 i i Koda på Lautrupsgade 9, 2100 København Ø.

I næste uge ledsages regnskabet af en online årsberetning her på Kodas hjemmeside.