Kodas årsregnskab for 2012

Kodas tal for 2012 er nu klar.

Her kan du se Kodas årsregnskab for 2012, som vil blive fremlagt på Kodas generalforsamling onsdag den 24. april i i KOSMOPOL på Fiolstræde 44.

I næste uge ledsages regnskabet af en online årsberetning her på Kodas hjemmeside.