Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Tidligere udbetalinger
Medlem
Fordeling af andele
Bearbejdelse og ændringer af værker
Selvforvaltning
Aftaler
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Søg støtte
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig
I Kodas årsberetning kan du læse mere om baggrunden for tredje år i træk med en milliardomsætning.

Koda: Tredje år i træk med milliardomsætning

For tredje år i træk rundede Kodas omsætning en milliard kroner. Det skyldes blandt andet en fremgang i indtægterne fra megakoncerter, radio samt streaming af musik og film. Flere af disse områder forventes dog hårdt ramt af Coronakrisen, og vil få betydelige konsekvenser for Kodas indtægter i 2020.

I 2019 rundede Kodas omsætning for tredje år i træk en milliard kroner, og det resulterer i, at 907 millioner kroner vil blive sendt ud til fordeling blandt rettighedshaverne i Danmark og udlandet. Det fremgår af den årsberetning, der udkommer i dag. Og modsat tidligere år, hvor den høje omsætning i høj grad har været afhængig af høje efterbetalinger, har Koda i 2019 oplevet fremgang på en række hovedområder.

 

Jeg er meget stolt af Kodas resultater og indsats i 2019 - Gorm Arildsen

 

Indtægterne fra streaming af tv, film og serier, samt indtægter fra streaming og download af musik gik samlet frem med mere end 35 millioner. Også på markedsområdet steg indtægterne. Her var det koncert- og biografområdet, der drev områdets samlede fremgang, som med en omsætning på 223 millioner kroner steg med fem procent. Samtidig fik Koda afsluttet nogle vigtige forhandlinger med centrale aktører på radioområdet.

”Jeg er meget stolt af Kodas resultater og indsats i 2019. Vores omsætning rundede for tredje år i træk en milliard og vi fik igangsat en række vigtige strategiske og forretningsmæssige initiativer, som vil række langt ind i fremtiden: Vi fik sat skub i digitaliseringen af vores kerneprocesser, vi overgik som det eneste selskab i verden til månedlige udbetalinger, og flere vigtige medieaftaler blev forhandlet på plads. På det politiske område blev EU´s ophavsretsdirektiv vedtaget, hvilket også var en absolut milepæl for året,” udtaler Kodas direktør, Gorm Arildsen, om årets resultat.

En fremtid med udfordringer og skarp konkurrence

I årsberetningen kan man også læse Kodas direktør og formands beretninger om året, der er gået. Her kigger de tilbage på endnu et år med flotte resultater, men også ind i fremtid med nye udfordringer for Koda og branchen for forvaltning af musikrettigheder. Koda befinder sig på et globalt marked, som er præget af skarp konkurrence og store forandringer.

”Hvis vi fortsat om fem år og om ti år skal være blandt de bedste forvaltningsselskaber i verden, så skal vi forstå, at dét, der kvalificerer os til at være det i dag, ikke nødvendigvis er det, der kvalificerer os i fremtiden,” skriver Gorm Arildsen blandt andet i sin beretning.

 

Med kulturstrategien har vi defineret en fælles og samlet indsats - Niels Rønsholdt

 

Endelig ser Kodas formand tilbage på et år, hvor Koda formulerede sin første kulturstrategi. En strategi, som har en ambition om gøre en markant forskel ved at sikre et stærkt og mangfoldigt musikliv samt udvikle og styrke musikkulturen i Danmark.

”Med kulturstrategien har vi defineret en fælles og samlet indsats og forpligtet hinanden på handling og effekt på de områder, hvor vi sætter ind,” skriver Niels Rønsholdt blandt andet.

Der er et før og et efter Covid-19

Siden årsregnskabet blev lukket, er der dog som følge af den igangværende Coronakrise vendt op og ned på hele samfundets virkelighed, og det gælder også for Koda. Om konsekvenserne for Kodas medlemmer udtaler Gorm Arildsen: 

”Coronakrisen er den største udfordring, som kulturbranchen og vores medlemmer har stået overfor i nyere tid. Kodas indtægter vil falde på alle de indtægtsområder, der er påvirket af coronakrisen: Fra livekoncerter, brug af baggrundsmusik, kommerciel radio-og tv til indtægter fra udlandet. Det vil påvirke vores medlemmers udbetalinger i mange måneder fremover og selvfølgelig også betyde, at Kodas resultat for 2020 kommer til at se helt anderledes ud.”

 

NØGLETAL 2019

 

 • Samlet indtægt: 1.017 millioner kroner
  (Samlet indtægt: 1.015 millioner kroner i 2018)
 • Beløb til fordeling: 907 millioner kroner
  (Beløb til fordeling: 906 millioner kroner i 2018)
 • Indtægt streaming af tv, film og serier: 68 millioner kroner
  (Indtægter Streaming af tv, film og serier: 51 millioner kroner i 2018)
 • Indtægter megakoncerter: 14 millioner kroner
  (Indtægter megakoncerter: 7 millioner kroner i 2018)
 • Indtægter streaming og download af musik: 81 millioner kroner
  (Indtægter streaming og download af musik: 63 millioner kroner i 2018)
 • Indtægter radio: 120 millioner kroner
  (Indtægter radio: 79 millioner kroner i 2018)
 • Indtægter udland: 68 millioner kroner
  (Indtægter udland: 74 millioner kroner i 2018)