Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig
Få overblik over artikel 13 i det europæiske ophavsretsdirektiv

Derfor støtter Koda EU's
ophavsretsdirektiv og artikel 17

Få overblik over, hvad der op og ned i den heftigt debatteret og vigtige artikel 17 i det europæiske ophavsretsdirektiv.

Bølgerne gik højt forud for afstemningen om ophavsretsdirektivet i Europa-Parlamentet i slutningen af marts 2019. Fra Kodas side ser vi frem til, at vi med vedtagelsen af direktivet får moderniseret ophavsretten, skabt lige konkurrencevilkår mellem de digitale musikudbydere og får pålagt platforme som YouTube og Facebook et ansvar for deres brug af ophavsretsbeskyttet materiale. EU's medlemslande har nu to år til at få implementeret direktivet i deres nationale lovgivning.

Omvendt tror modstanderne af direktivet, at det vil ødelægge internettet, medføre censur og forhindre innovation. Men hvad er egentlig op og ned i den heftigt debatterede artikel 17 i det europæiske ophavsretsdirektiv?

Læs blandt andet her, hvad der er forbedret i den endeligt vedtagne version af artikel 17 i forhold til de tidligere kritiserede versioner, og hvad der gør modstandernes bekymringerne til skamme.

Sådan er artikel 17 blevet forbedret:

  • Platformene vil blive opfordret til at skaffe tilladelse fra rettighedshaverne i stedet for at blokere adgang til indhold. Dette betyder færre tilfælde af indhold, der fjernes, større mængder af tilgængeligt indhold og mere juridisk sikkerhed for enkeltpersoner, når de uploader og deler værker.
  • Hvis rettighedshaverne ikke giver platformene relevant information om deres indhold, er platformene ikke ansvarlige, hvis indholdet bliver uploadet på tjenesterne.
  • I den nye tekst er der tilføjet undtagelser som beskytter startup-virksomheder, idet den tager højde for virksomhedens størrelse, målgruppe og type.
  • Teksten beskriver nu udtrykkeligt, at citater, anmeldelser, kritik, karikatur, parodi osv. er undtaget. Det vil altså betyde, at platformene stadig ikke skal fjerne memes og gifs.

Sådan bliver brugerne bedre stillet med artikel 17:

  • Brugerne kan frit uploade indhold, der har til formål at citere, anmelde, kritisere, karikere, parodiere eller skabe pasticher.
  • Så snart en platform har indgået en licensaftale, omfatter denne aftale også de ikke-kommercielle brugere, der uploader indhold på platformen.

I øjeblikket sender platformene ethvert ophavsretsligt ansvar videre til brugerne, mens artikel 17 vil sikre, at helt almindelige mennesker nyder juridisk beskyttelse, når de uploader og deler indhold.

  • Brugere vil modsat den nuværende situation have adgang til juridiske klage- og erstatningsordninger, der skal gøre det muligt for dem at protestere mod eventuelle beslutninger om fjernelse af indhold.

Nej, Artikel 17 stiller INGEN krav om uploadfilter og vil IKKE medføre censur

Formålet med artikel 17 er at tilskynde platformene til at indgå licensaftaler. På den måde får platformene tilladelse til at lagre og give lovlig offentlig adgang til den størst mulige mængde af indhold. På det grundlag vil det ikke være nødvendigt at filtrere og fjerne indhold.

Ifølge direktivet behøver platformene heller ikke at kontrollere og træffe beslutning om hver enkel video eller andet indhold. De skal kun fjerne specifikke værker, hvis en rettighedshaver ikke vil forhandle en licens med platformen. Direktivet sikrer samtidig, at platformenes ansvar vil være begrænset, hvis indhold alligevel skulle smutte forbi dem på trods af, at de har gjort deres bedste for at forhindre det. 

Nej, artikel 17 vil IKKE ødelægge internettet

Artikel 17 gælder kun for et begrænset antal platforme og langt fra hele internettet. Det drejer sig specifikt om platforme, der er baseret på indhold, som uploades af brugerne – for eksempel YouTube og Facebook, altså platforme, hvis hovedformål er at give adgang til store mængder beskyttede værker med henblik på at skabe økonomisk fortjeneste.

Artikel 17 vil derimod ikke berøre mange af de tjenester, som ellers er blevet nævnt i debatten. Artikel 13 berører altså ikke Wikipedia, DropBox, GitHub, Amazon, personlige blogs, debatfora, TripAdvisor, Tinder.

Nej, artikel 17 vil IKKE forhindre innovation

I dag er flere af de førende europæiske digitale musikudbydere truet af en skævvridning af markedet, fordi de har pligt til at indgå licensaftaler, mens andre platforme som YouTube og Facebook ikke behøver at gøre det, selvom de også er musikudbydere. Artikel 17 vil derfor bidrage til bedre konkurrencevilkår, retssikkerhed og fair markedsforhold til fordel for såvel innovation som for udviklingen af et europæisk digitalt indre marked.

Derudover eksisterer der i artikel 17 undtagelser, som beskytter startup-virksomheder. Startups er i direktivet defineret som virksomheder, der har eksisteret i mindre end tre år, har en årlig omsætning på under 10 millioner euro (cirka 75 millioner kroner) og under fem millioner unikke besøgende per måned i gennemsnit.

Nej, artikel 17 sætter IKKE en stopper for memes, gifs osv.

Nej, det er ikke slut med alt det sjove. Teksten i ophavsretsdirektivet beskriver nu udtrykkeligt, at brugerne stadig frit vil kunne uploade indhold, som man selv har skabt med det formål at citere, anmelde, kritisere, karikere, parodiere og lignende. Memes, gifs og alle de andre sjove ting, der er en naturlig del af vores ytringsfrihed og kunstneriske frihed, er selvfølgelig stadig tilladt!