Koda om dagens Copyright-afstemning: Vi stoler på, at ambitionen om et fair og bæredygtigt digitalt marked vinder til sidst

Europa-Parlamentet har afvist at give Retsudvalget mandat til at indgå i de afsluttende forhandlinger om et nyt ophavsretsdirektiv med Kommissionen og Rådet. Koda ærgrer sig over resultatet, men kampen fortsætter.

Europa-Parlamentet har i dag med en snævert flertal afvist at give Retsudvalget mandat til at indgå i de afsluttende forhandlinger om et nyt ophavsretsdirektiv med Kommissionen og Rådet. Afstemningen endte med 278 stemmer for og 318 stemmer imod.

Et flertal har dermed valgt, at der er behov for en ny afstemning, der giver parlamentets medlemmer mulighed for at stemme ja eller nej til de enkelte indholdselementer i teksten. Den nye afstemning finder sted i september.

Fra Kodas side ærgrer man sig over resultatet, men kampen fortsætter.

Kodas direktør, Anders Lassen, udtaler:
”Det er brandærgerligt, at der ikke kunne opnås flertal om at sende Retsudvalgets lovforslag direkte videre til de afsluttende forhandlinger med Kommissionen og Rådet. For det første fordi den lovtekst, der blev stemt om i dag, fortjener et ja. Den kan gøre op med flere års skævvridning af musikmarkedet, og der er i den grad brug for en lovgivning, der gør op med tech-giganternes urimelige free-ride. Med en ny afstemning i september får Parlamentets medlemmer en chance til. Og vi – og de tusindvis af kunstnere, vi repræsenterer - må nu sætte vores lid til, at ambitionen om et indre digitalt marked styret af fair play og bæredygtighed, vinder til sidst.”

 

Læs også
Pressemeddelelse fra GESAC, Kodas europæiske paraplyorganisation