Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Tidligere udbetalinger
Medlem
Fordeling af andele
Bearbejdelse og ændringer af værker
Selvforvaltning
Aftaler
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Søg støtte
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Koda har vundet skelsættende retssag mod EU-kommissionen

Koda har vundet den såkaldte "CISAC-sag". En principiel sag mod EU-kommisionen, der beskyldte Koda for kartellignende samarbejde med de andre Europæiske forvaltningsselskaber.

I september 2008 anlagde Koda en sag ved EU-domstolen i Luxemburg mod EU-kommissionen. Sagen blev anlagt for at få annulleret en forkert afgørelse, som EU-kommissionen havde afgivet overfor Koda.

"Vi er meget glade for EU-domstolens afgørelse i Kodas sag mod EU-kommissionen. Den renser Koda for beskyldningerne om ulovlig kartelvirksomhed og slår fast, at vi har handlet helt efter bogen”, siger Kodas juridiske og internationale chef Jakob Hüttel.

EU-kommissionen påstod i sin afgørelse bl.a., at Koda havde overtrådt de europæiske konkurrenceregler ved at have indgået i et kartellignende samarbejde med de andre europæiske forvaltningsselskaber. EU-kommissionen mente, at Koda og de andre forvaltningsselskaber ulovligt havde opdelt det europæiske marked for brug af musik på internettet og i satellit- og kabel-tv.

Nu fem år efter har Koda fået EU-domstolens ord for, at EU-kommissionens afgørelse var forkert. EU-domstolen har givet Koda fuldt medhold med hensyn til det kartellignende samarbejde og har derfor annulleret denne del af EU-kommissionens beslutning. EU-domstolen udtaler sig usædvanligt kritisk om EU-kommissionen og afviser alle dens beviser på det påståede kartellignende samarbejde. EU-domstolen pointerer endda flere steder, at EU-kommissionens beslutning er tvetydig og uigennemtænkt.

EU-domstolen konkluderer at EU-kommissionen ikke har godtgjort, at der var tale om en samordnet praksis, eller bare i det mindste har kunnet så tvivl om troværdigheden af Kodas forklaringer, og frifinder på denne baggrund Koda.

”Det er naturligvis meget vigtigt for Koda, at vi overholder lovgivningen, og det er meget ubehageligt at blive beskyldt for en overtrædelse af de europæiske konkurrenceregler,” siger Jakob Hüttel og fortsætter;

”Med afgørelsen er Koda blevet frifundet for disse anklager, og nu har vi vished for, at vi kan fortsætte vores gode samarbejde med de andre europæiske forvaltningsselskaber og dermed varetage vores medlemmers – rettighedshavernes – interesser.”