Koda har fået ny bestyrelse

Klaus Ib Jørgensen har fået nyt job 1. august 2012 som chef for DR's Underholdningsorkester og er i den forbindelse trådt ud af Kodas bestyrelse. Ivan Pedersen er som led i DPA's rotationspolitik ligeledes trådt ud af bestyrelsen.

Ved bestyrelsesmødet den 23. august 2012 konstituerede bestyrelsen sig som følger:

  • Niels Rosing-Schow - formand - DKF
  • Susi Hyldgaard - næstformand (indtil generalforsamling 2013) - DJBFA
  • Niels Rønsholdt - DKF
  • Pia Raug - DJBFA
  • Jacob Morild - DPA
  • Niels Mosumgaard - DPA
  • Ole Dreyer Wogensen - DMFF
  • Tine Birger Christensen - DMFF
  • Peter Littauer - DMFF