Koda-Dramatik - støtte til dansk musikdramatik 2013

Koda-Dramatik støtter hvert år ny dansk musikdramatik gennem uddeling af projektstøtte og legater. Støtten gives til fremførelse af danske musikdramatiske værker på steder og i sammenhænge, hvor de ikke normalt finder sted, samt til arbejds-, rejse- og studielegater, hvis de bidrager til dansk musikdramatik ved at iværksætte nyskabende projekter.

Man behøver ikke være medlem af Koda-Dramatik for at søge. Alle Kodas medlemmer kan søge denne dramatikpulje.

Ansøgningen skal indeholde en detaljeret beskrivelse af projektet, et budget og følgende oplysninger:

  • Er der søgt støtte andre steder?
  • Hvordan realiseres projektet?           
  • Hvordan honoreres komponisten?

Det er vigtigt, at komponisten sikrer sig både et bestillingshonorar og et opførelseshonorar (Koda afregner ikke for musikdramatiske forestillinger).

Send gerne eksempler på komponistens produktion, men aldrig originaler - kun kopier.

Send ansøgning til Koda-Dramatik senest fredag den 25. oktober 2013. I ansøgningen bedes anført CPR/CVR-nr samt bankkonto nr.