Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Koda: Den kreative industri går glip af milliarder

Det er ikke længere pirattjenester, der i dag udfordrer et bæredygtigt musikliv. I stedet er det tjenester som YouTube, der kan tjene milliarder på at udnytte andres indhold, mens de slipper af sted med at betale intet eller kun meget lidt. En utidssvarende EU-lovgivning bør revideres, så rettighedshaverne får en rimelig andel af den milliardomsætning, de multinationale selskaber genererer ved brug af deres indhold.

For få år siden var det pirateriet, der truede med at udhule det økonomiske eksistensgrundlag for musikskaberne. Men med opblomstringen af lovlige abonnementsbaserede streamingtjenester er det lykkedes at skabe det attraktive alternativ, der skulle til for at imødekomme brugernes behov for enkel adgang til alverdens musik.

I dag er det således ikke længere de ulovlige pirattjenester, der udfordrer et bæredygtigt musikliv, men fuldt ud lovlige tjenester, som f.eks. YouTube, der skævvrider markedet. Tjenester, der med rygdækning i udnyttelse af en utidssvarende EU-lovgivning, skaber en enorm omsætning på brug af kulturelt indhold, uden at de er forpligtet til at betale rettighedshaverne en fair del af den værdi, brugen af deres indhold genererer.

 

Behov for en præcisering

Forklaringen skal findes i den såkaldte ”Safe Habour”-bestemmelse i E-handelsdirektivet, der tilbage i 2001 blev formuleret med henblik på at sikre internettets udvikling. Lovgivningen skulle sikre, at internetudbydere, der ikke spillede anden rolle end passivt at stille en teknisk platform til rådighed og dermed ikke havde kendskab til det bruger-uploadede indhold, heller ikke kunne gøres ansvarlige for dette indhold. Verden ser dog markant anderledes ud end i 2001. Derfor mener Koda, at lovgivningen skal revideres:

”Der er behov for, at der fra politisk side bliver foretaget en præcisering af, hvordan den eksisterende lovgivning kan fortolkes og anvendes. Helt basalt stiller vi det grundlæggende spørgsmål: Er det rimeligt, at tjenester som f.eks. YouTube kan påberåbe sig betalingsfrihed som et ”passivt” digitalt mellemled, når virkeligheden er, at de har designet og driver en tjeneste, der, f.eks. hvad musikindhold angår, til forveksling fungerer som og ligner en musikstreamingtjeneste? Er det fair at drive virksomheder med trafik og omsætning, som er drevet ved brug af andres indhold, uden at betale for brugen? Og er det fair i forhold til konkurrerende tjenester som Spotify, Netflix m.fl., der skal drive forretning på tjenester, hvor godt 70 procent af omsætningen går til skaberne af indholdet,” siger Kodas direktør, Anders Lassen.

 

Går glip af milliarder

For at undersøge, hvilke værdier og hvilket niveau for indtægtstab, der er tale om, har den europæiske paraplyorganisation GESAC, som Koda er repræsenteret i, fået udarbejdet en grundig undersøgelse, foretaget af det internationale analysefirma Roland Berger.

Undersøgelsen anslår blandt andet, at de såkaldte online-mellemleds samlede omsætning alene i Europa ligger på 22 milliarder euro om året, og at 62 procent af denne værdi er direkte eller indirekte knyttet til brugen af kulturelt indhold – svarende til mere end 100 milliarder danske kroner hvert år. Og med henholdsvis 183 millioner aktive brugere på YouTube og godt 300 millioner aktive brugere på Facebook er disse tjenester de suverænt mest benyttede online-mellemled i Europa.

Dette er en problemstilling, som politikerne i både Danmark og EU også har fået øjnene op for. I forbindelse med Copyright Reform-arbejdet i EU og behovene for ændringer, der kan imødekomme behovet for et velfungerende Single Digital Market, indgår problematikken omkring Transfer of Value og herunder "Safe Habour"-bestemmelserne netop i kommissionens arbejde.

”Det er særdeles positivt, at problematikken nu indgår i de politiske overvejelser på vores område. Det er vigtigt, at EU går aktivt ind i at skabe det grundlag, der kan være med til at sikre en bæredygtig fremtid for de kulturelle og kreative industrier, som i dag tegner sig for godt 7 millioner jobs og 4,2 procent af EU’s BNP. Dette vil i samme ombæring også betyde, at fans og kulturforbrugere vil nyde godt af den innovation, som et online-marked, der opererer på samme vilkår, kan skabe,” lyder det fra Anders Lassen.

Læs mere