Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Koda anker afgørelse i HBO-sag

Ophavsretslicensnævnet har i dag truffet afgørelse i sagen mellem Koda og HBO. Koda startede i oktober 2015 sagen i Ophavsretslicensnævnet i erkendelse af, at parterne efter mere end tre års forhandling var så langt fra hinanden, at man ikke ville kunne nå til enighed.

Sagens kerne har været uenighed om, efter hvilke principper HBO skal betale for brugen af musik på deres video on demand-tjeneste. HBO ønskede en fast pris pr. set minut, mens Koda ønskede en model, hvor betalingen er en procentdel af tjenestens omsætning, svarende til den model, Koda har aftalt med konkurrerende tjenester, og som i øvrigt er praksis på hele det europæiske video on demand-marked.

Nævnets afgørelse er et forsøg på et kompromis. Nævnet har besluttet, at HBO skal afregne til Koda efter en ny model, der ikke kendes andre steder i rettighedsbranchen, hverken i Danmark eller Europa. En prismodel, der beregnes som summen af tre forskellige elementer: 

• en betaling for antallet af streamede musikminutter
• en betaling som er en procentdel af omsætningen
• en betaling pr. bruger pr. måned. 

Implementering vil skabe marked i dyb splittelse

Ifølge Kodas direktør, Anders Lassen, vækker Nævnets bud på en helt ny prismodel undren. Han udtaler:

”Det er sådan set prisværdigt, at Ophavsretslicensnævnet sætter sig for at tænke kreativt, når der skal findes et kompromis mellem to stridende parter. Og det er ubetinget positivt, at vi har et uvildigt nævn, der kan hjælpe os, når forhandlingerne går i hårdknude. Men lige i dette tilfælde er det vores klare opfattelse, at Nævnet er fremkommet med en løsning, der ikke kan fungere i praksis, og som vil føre til urimelige forskelle i betalingen til Koda.”

Problemet i Nævnets prismodel er, at prisen for musikken delvist er afkoblet fra den omsætning, som tjenesterne har. Det vil for eksempel betyde, at to video on demand-tjenester, der koster det samme at bruge, og som har et produkt, der er meget ens, ville skulle betale to vidt forskellige priser for deres brug af musik. Der vil være tjenester, der vil skulle betale væsentligt mere for musikken, end de gør i dag. 

Derudover er Nævnets model fundamentalt anderledes end den model, der betales efter på hele det øvrige europæiske video on demand-marked. Netop på grund af afgørelsens principielle karakter, ser Koda ingen anden udvej end at anke sagen til domstolene.

Anders Lassen begrunder anken med, at der er tale om meget principielle forhold: 

”Den afgørelse, Nævnet er kommet med i dag, er ikke kun et spørgsmål om, hvor mange penge HBO og andre kunder skal betale til Koda. Det handler om en generel betalingsmodel, der bryder med den måde, video on demand licenseres på i Europa. Vi er nødt til at have en løsning, der kommercielt set kan fungere og giver rimelige betalingsniveauer for alle tjenester i markedet – og som ikke stiller Koda ringere i konkurrencen om at tiltrække rettigheder på dette område. Sammenlignelige tjenester skal have sammenlignelige betalinger – ellers ender vi hurtigt med et marked i dyb splittelse.”

Næste skridt

Koda anker nu afgørelsen til de almindelige domstole. EU-retten er central i sagen, og Koda forventer derfor et længerevarende retsligt forløb, idet domstolen må forventes at forelægge de centrale spørgsmål i sagen for EU-domstolen.