Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Tidligere udbetalinger
Medlem
Fordeling af andele
Bearbejdelse og ændringer af værker
Selvforvaltning
Aftaler
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig
Her gennemgår vi, hvilke konsekvenser DR’s musikspareøvelse har for Kodas medlemmer

Disse konsekvenser har DR’s musikspareøvelse for Kodas medlemmer

DR meldte i september ud, at de vil spare på deres udgifter til musikrettigheder. Det har skabt bekymring hos Kodas medlemmer, og derfor gennemgår vi i denne artikel, hvad der er op og ned i sagen set fra vores side.

I den sidste halvdel af september 2022 offentliggjorde DR, at de har indført nye retningslinjer for brug af musik i radio- og tv-programmer. Det gør DR ifølge dem selv for at spare på deres udgifter til musikrettigheder. Kommercielt udgivet musik skal som udgangspunkt ikke længere bruges som underlægningsmusik i DR’s programmer, medmindre man får dispensation til at afvige fra DR-ledelsens retningslinjer. Der har efterfølgende været flere udmeldinger fra DR’s side – blandt andet om reducerede liggetider på DR LYD.

Det har naturligvis skabt bekymring hos mange af Kodas medlemmer, fordi DR er en vigtig og afgørende musikaktør på det danske marked, og i den forbindelse har vi modtaget en del spørgsmål. For eksempel hvilke konsekvenser det har for komponister og sangskrivere, og hvad det betyder for dansk musik generelt?

Det vil vi naturligvis gerne svare på, og derfor følger her et indblik i, hvad er der er op og ned i sagen.

Hvem køber DR musikrettigheder af?

DR betaler for musikrettigheder til henholdsvis MPO, Gramex og Koda:

  • MPO repræsenterer musikselskaber og artister, når deres værker bruges on demand.
  • Gramex repræsenterer musikselskaber og artister, når deres værker bruges på flowformaterne på tv og radio.
  • Koda repræsenterer komponister, sangskrivere og musikforlag. Kodas aftale med DR dækker de nye on demand-formater og de gamle flowformater, og vi repræsenterer både den kommercielle musik (den indspillede musik), den specialkomponerede musik og katalogmusikken.
Hvordan betaler DR til komponister, sangskrivere og musikforlag?

Der er som nævnt flere forskellige rettighedshavere i spil, når DR skal købe musikrettigheder. Gennemgangen nedenfor dækker kun Kodas aftale med DR:

  • DR og Koda begyndte i 2014 at forhandle en ny aftale om brugen af komponister og sangskriveres musik.
  • Koda mente dengang, at DR’s betaling til komponister, sangskrivere og musikforlag var udtryk for en markant underbetaling. Dette var DR ikke enige i. DR mente tværtimod, at betalingen til Koda skulle sættes yderligere ned.
  • I Danmark har vi den ordning, at når Koda og en kunde ikke kan blive enige, kan begge parter bede Ophavsretslicensnævnet om at afgøre, hvad prisen på musikken skal være. Da DR og Koda ikke kunne blive enige, var Kodas eneste mulighed derfor at bede Ophavsretslicensnævnet om at afgøre spørgsmålet.
  • Sagen blev afgjort i 2020, hvor Ophavsretslicensnævnet gav Koda ret i, at betalingen til komponister, sangskrivere og musikforlag havde været urimelig lav. Nævnet fulgte dermed Kodas forslag til DR’s betaling.
  • På den baggrund indgik DR og Koda - i begyndelsen af 2022 - en ny aftale, der prismæssigt følger linjerne i Ophavsretslicensnævnets kendelse.
  • Betalingen til komponister, sangskrivere og musikforlag er på baggrund af kendelsen fra Ophavsretslicensnævnet steget med cirka 26 procent fra 2014 til 2020 (faste priser). Stigningen retter op på den underbetaling, der har været til komponister, sangskrivere og musikforlag fra DR’s side.
Hvordan betaler DR til komponister, sangskrivere og musikforlag?

Den pris, som DR betaler for musik repræsenteret af Koda, afhænger dels af, hvor meget musik DR anvender på tværs af alle medieplatforme og dels af, hvor store indtægter DR har fra staten.

Det betyder, at når DR’s indtægter fra staten bliver beskåret, og DR som følge heraf reducerer sendeaktiviteten, følger betalingen til komponister, sangskrivere og musikforlag med ned og naturligvis også vice versa. Tilsvarende falder prisen, hvis DR bruger mindre musik, og stiger, hvis DR bruger mere musik.

Hvordan påvirker DR’s musikspareøvelse Koda og Kodas medlemmer

Hos Koda repræsenterer vi både den kommercielle musik (den indspillede musik), den specialkomponerede musik og katalogmusikken. Det påvirker derfor ikke betalingen til Koda, når DR bytter den indspillede musik ud med katalogmusik. Alligevel er vi ærgerlige over DR’s nye retningslinjer om at spare på den indspillede musik. DR er en afgørende musikformidler i det danske mediebillede. Det er også understreget i DR’s public service-kontrakt, hvor DR blandt andet er forpligtet til at:

(…) have fokus på at stimulere dansk musikliv, herunder vækstlaget i dansk musik samt stille dansk musik (...) til rådighed for befolkningen på radio, tv og internet.

Når DR-ledelsen udstikker retningslinjer om, at deres ansatte og leverandører som udgangspunkt skal bruge katalogmusik i audiovisuelle produktioner, udelukker de således på forhånd én slags musik frem for en anden. Det vil få økonomiske konsekvenser for de komponister og sangskrivere, som hidtil er blevet brugt af DR og kendt hos befolkningen igennem det indhold, som DR stiller til rådighed. Fra Kodas side håber vi derfor, at DR igen vil satse på den indspillede musik på lige fod med katalogmusikken, så DR som hidtil kan stimulere det danske musikliv ved at anvende den indspillede musik bredt i radio, tv og online.