Indkaldelse til Kodas generalforsamling den 27. april

Se dagsorden til Kodas generalforsamling, som vi holder hos Koda mandag den 27. april.

Til Kodas medlemmer

Koda indkalder herved til ordinær generalforsamling i Koda, Lautrupsgade 9, 2100 København Ø.

Mandag den 27. april 2015, kl. 15.00.

Generalforsamlingen bliver livestreamet her

Ifølge § 17 i Kodas vedtægter er der følgende dagsorden:

 1. Beretning om årets virksomhed
 2. Fremlæggelse af regnskabet for 2014 med status pr. 31.12.2014
 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer

  Ifølge lovene afgår efter tur komponist Bent Sørensen, komponist Susi Hyldgaard og musikforlægger Peter Littauer.

  Dansk Komponistforening indstiller Bent Sørensen til genvalg.

  Danske Jazz-, Beat- og Folkemusikautorer indstiller Susi Hyldgaard til genvalg.

  Dansk Musikforlægger Forening indstiller Peter Littauer til genvalg.
                    
 4. Valg af revisorer

  Ifølge Kodas love § 21, stk. 2 vælges på generalforsamlingen blandt medlemmerne fire kritiske revisorer. Valget af de kritiske revisorer gælder for et år. Genvalg kan finde sted.

  Danske Jazz-, Beat- og Folkemusikautorer indstiller Kasper Michael Wagner til genvalg.

  Danske Populærautorer indstiller Lasse Lunderskov til genvalg.

  Dansk Komponistforening indstiller Morten Olsen til genvalg.

  Dansk Musikforlægger Forening  indstiller Kurt Andreasen til genvalg.

 5. Forslag fra medlemmerne

  Der er ikke modtaget forslag fra medlemmerne.
       
 6. Eventuelt


Forslag fra medlemmernes side skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. marts i det år, hvor generalforsamlingen skal holdes. Opmærksomheden henledes på, at kun medlemmer, der kan legitimere sig, har adgang til generalforsam­lingen.


København, den 10. marts 2015

Anders Lassen, Direktør