Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Indkaldelse til Kodas generalforsamling den 25. april

Kom til Kodas generalforsamling 2016 og husk, at der er deadline for indlevering af forslag til generalforsamlingen den 1. marts.

Til Kodas medlemmer

Der indkaldes herved til

Ordinær generalforsamling 25. april kl. 15 – 19
  • Mødested vil blive fastlagt snarest og offentliggjort her på siden.
  • Generalforsamlingen vil blive live-streamet fra koda.dk.

Efter § 17 i Kodas vedtægter skal dagsorden for den ordinære generalforsamling mindst omfatte følgende punkter:

  1. Beretning om årets virksomhed
  2. Fremlæggelse af det årlige regnskab
  3. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  4. Valg af revisorer
  5. Eventuelt.

Derudover skal der stemmes om forslaget til nye vedtægter.

Forslag fra medlemmerne til generalforsamlingen, herunder også forslag vedrørende stk. 1, nr. 3 og 4, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. marts - forslag skal sendes til [email protected]

Erfaringsmæssigt skal vedtægtsændringer behandles på to generalforsamlinger for at kunne vedtages endeligt. Derfor er der sat en ekstraordinær generalforsamling i kalenderen den 9. maj. 2016.

Opmærksomheden henledes på, at kun medlemmer, der kan legitimere sig, har adgang til generalforsam­lingen.

 

København den 22. februar 2016


Bestyrelsesformand, Niels Mosumgaard

Direktør, Anders Lassen

 

LÆS OGSÅ Update på proces omkring lovforslag og vedtægter