Indkaldelse til Kodas generalforsamling den 25. april

Kom til Kodas generalforsamling 2016 og husk, at der er deadline for indlevering af forslag til generalforsamlingen den 1. marts.

Til Kodas medlemmer

Der indkaldes herved til

Ordinær generalforsamling 25. april kl. 15 – 19
  • Mødested vil blive fastlagt snarest og offentliggjort her på siden.
  • Generalforsamlingen vil blive live-streamet fra koda.dk.

Efter § 17 i Kodas vedtægter skal dagsorden for den ordinære generalforsamling mindst omfatte følgende punkter:

  1. Beretning om årets virksomhed
  2. Fremlæggelse af det årlige regnskab
  3. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  4. Valg af revisorer
  5. Eventuelt.

Derudover skal der stemmes om forslaget til nye vedtægter.

Forslag fra medlemmerne til generalforsamlingen, herunder også forslag vedrørende stk. 1, nr. 3 og 4, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. marts - forslag skal sendes til lho@koda.dk

Erfaringsmæssigt skal vedtægtsændringer behandles på to generalforsamlinger for at kunne vedtages endeligt. Derfor er der sat en ekstraordinær generalforsamling i kalenderen den 9. maj. 2016.

Opmærksomheden henledes på, at kun medlemmer, der kan legitimere sig, har adgang til generalforsam­lingen.

 

København den 22. februar 2016


Bestyrelsesformand, Niels Mosumgaard

Direktør, Anders Lassen

 

LÆS OGSÅ Update på proces omkring lovforslag og vedtægter