Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Indkaldelse til generalforsamling onsdag den 24. april.

Se dagsorden og forslag fra medlemmer til Kodas generalforsamling, som vi holder i KOSMOPOL i København den 24. april.

Generalforsamling

Til Kodas medlemmer

Koda  indkalder herved til ordinær generalforsamling i Mødesalen, KOSMOPOL, Fiolstræde 44, København.

 • Onsdag den 24. april 2013, kl. 15.00

Ifølge § 17 i Kodas vedtægter er der følgende dagsorden:

 1. Beretning om årets virksomhed

 2. Fremlæggelse af regnskabet for 2012 med status pr. 31.12.2012

 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer

  Ifølge lovene afgår efter tur komponisten Niels  Rosing-Schow, komponisten Jacob Morild og komponisten Pia Raug.


  Dansk Komponistforening indstiller komponisten Niels Marthinsen til valg.


  Danske Populærautorer genindstiller komponisten Jacob Morild til genvalg.


  Danske Jazz-, Beat- og Folkemusikautorer indstiller komponisten Maj-Britt Kramer til valg.


  Endvidere indstiller DKF Niels Rønsholdt til valg for resten af Klaus Ib Jørgensens valgperiode frem til 2015, og DPA indstiller Niels Mosumgaard for resten af Ivan Pedersens valgperiode frem til 2014.

 4. Valg af revisorer

  Ifølge Kodas love § 21, stk. 2 vælges på generalforsamlingen blandt medlemmerne fire kritiske revisorer. Valget af de kritiske revisorer gælder for et år. Genvalg kan finde sted.


  Danske Jazz-, Beat- og Folkemusikautorer indstiller Kasper Michael Wagner til genvalg.


  Danske Populærautorer indstiller Lasse Lunderskov til genvalg.


  Dansk Komponistforening indstiller Morten Olsen til genvalg.


  Dansk Musikforlægger Forening  indstiller Kurt Andreasen til valg.

 5. Forslag fra medlemmerne
  Koda har ved fristens udløb modtaget henvendelser fra N. Vagn Nielsen.


  Der henvises til N. Vagn Nielsens breve  af 30. januar 2013, 1. februar 2013 og email af 6. februar 2013, email berigtigelse  af 18. februar 2013 og email af 28. februar  2013. Se breve (pdf)

 6. Eventuelt

Forslag fra medlemmernes side skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. marts i det år, hvor generalforsamlingen skal holdes. Opmærksomheden henledes på, at kun medlemmer, der kan legitimere sig, har adgang til generalforsam­lingen.

København den 15. marts 2013

Anders Lassen, Direktør