Indkaldelse til generalforsamling onsdag den 24. april.

Se dagsorden og forslag fra medlemmer til Kodas generalforsamling, som vi holder i KOSMOPOL i København den 24. april.

Generalforsamling

Til Kodas medlemmer

Koda  indkalder herved til ordinær generalforsamling i Mødesalen, KOSMOPOL, Fiolstræde 44, København.

 • Onsdag den 24. april 2013, kl. 15.00

Ifølge § 17 i Kodas vedtægter er der følgende dagsorden:

 1. Beretning om årets virksomhed

 2. Fremlæggelse af regnskabet for 2012 med status pr. 31.12.2012

 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer

  Ifølge lovene afgår efter tur komponisten Niels  Rosing-Schow, komponisten Jacob Morild og komponisten Pia Raug.


  Dansk Komponistforening indstiller komponisten Niels Marthinsen til valg.


  Danske Populærautorer genindstiller komponisten Jacob Morild til genvalg.


  Danske Jazz-, Beat- og Folkemusikautorer indstiller komponisten Maj-Britt Kramer til valg.


  Endvidere indstiller DKF Niels Rønsholdt til valg for resten af Klaus Ib Jørgensens valgperiode frem til 2015, og DPA indstiller Niels Mosumgaard for resten af Ivan Pedersens valgperiode frem til 2014.

 4. Valg af revisorer

  Ifølge Kodas love § 21, stk. 2 vælges på generalforsamlingen blandt medlemmerne fire kritiske revisorer. Valget af de kritiske revisorer gælder for et år. Genvalg kan finde sted.


  Danske Jazz-, Beat- og Folkemusikautorer indstiller Kasper Michael Wagner til genvalg.


  Danske Populærautorer indstiller Lasse Lunderskov til genvalg.


  Dansk Komponistforening indstiller Morten Olsen til genvalg.


  Dansk Musikforlægger Forening  indstiller Kurt Andreasen til valg.

 5. Forslag fra medlemmerne
  Koda har ved fristens udløb modtaget henvendelser fra N. Vagn Nielsen.


  Der henvises til N. Vagn Nielsens breve  af 30. januar 2013, 1. februar 2013 og email af 6. februar 2013, email berigtigelse  af 18. februar 2013 og email af 28. februar  2013. Se breve (pdf)

 6. Eventuelt

Forslag fra medlemmernes side skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. marts i det år, hvor generalforsamlingen skal holdes. Opmærksomheden henledes på, at kun medlemmer, der kan legitimere sig, har adgang til generalforsam­lingen.

København den 15. marts 2013

Anders Lassen, Direktør

Seneste nyt

18. januar 2018
Fokus på fundraising og støtte – nyt år og nye muligheder
Et nyt år og dermed nye støttemuligheder. Sådan indledtes årets første medlemsarrangement med fokus på støtteordninger og fundraising. Til arrangementet fik de fremmødte svar på spørgsmål om fundraising og støtte, og samtidig gav digital strateg og musiker Maiken Ingvordsen indblik i, hvordan man tilrettelægger sin fundraising-strategi. Kristina Holgersen fra Statens Kunstfond samt Martin Stauning og Tobias Stenkjær fra Kodas Legatudvalg 2017 gav gode råd til ansøgningerne.

17. januar 2018
Anne Linnet – følelser har ingen alder (del 2)
Anne Linnet kræver næppe nogen nærmere introduktion. Med en karriere, som spænder over fire årtier, har hun manifesteret sig på den danske musikscene og rodfæstet sig som en ufravigelig del af dansk musik- og kulturliv. Musikken har altid været der i Anne Linnets 64-årige liv – et liv med musikken, som hun ikke ville være foruden, men som kræver, at man rent faktisk elsker, det man gør – for talent alene gør det ikke, og man kommer ikke sovende til succesen og et mangeårigt karriereforløb.

16. januar 2018
Filmkomponisten Jonas Struck – musikken skal give plads til at filmen kan ånde
Filmkomponisten Jonas Struck har haft et travlt år sidste år. Som komponist på ikke mindre end fem film, bl.a. til den anmelderroste ’QEDA’ og til filmen om tennislegenderne Borg og McEnroe, levner det ikke mange ledige stunder. Filmmusikken er det, der fylder allermest hos den 45-årige komponist, der også har en baggrund fra det nu opløste Swan Lee. Jonas Struck fortæller her om overgangen fra jazzkomponist, til Swan Lee og til at etablere sig solidt som filmkomponist.