Husk Kodas generalforsamling tirsdag den 29. april

Her kan du se indkaldelse med dagsorden til Kodas generalforsamling i Lautrupsgade tirsdag den 29. april.

Til Kodas medlemmer

Koda  indkalder herved til ordinær generalforsamling i Koda, Lautrupsgade 9, 2100 København Ø.

Tirsdag den 29. april 2014, kl. 15.00

Ifølge § 17 i Kodas vedtægter er der følgende dagsorden:

 1. Beretning om årets virksomhed
 2. Fremlæggelse af regnskabet for 2013 med status pr. 31.12.2013
 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer

  Ifølge lovene afgår efter tur komponist Niels Mosumgaard, musikforlægger Tine Birger Christensen og musikforlægger Ole Dreyer Wogensen.

  Danske Populærautorer indstiller Niels Mosumgaard til genvalg.

  Dansk Musikforlægger Forening  indstiller Tine Birger Christensen og Ole Dreyer Wogensen til genvalg.
                    
 4. Valg af revisorer

  Ifølge Kodas love § 21, stk. 2 vælges på generalforsamlingen blandt medlemmerne fire kritiske revisorer. Valget af de kritiske revisorer gælder for et år. Genvalg kan finde sted.

  Danske Jazz-, Beat- og Folkemusikautorer indstiller Kasper Michael Wagner til genvalg.

  Danske Populærautorer indstiller Lasse Lunderskov til genvalg.

  Dansk Komponistforening indstiller Morten Olsen til genvalg.

  Dansk Musikforlægger Forening  indstiller Kurt Andreasen til genvalg.

 5. Forslag fra medlemmerne

  Vi har  modtaget forslag fra Karen Zubari m.fl. Forslaget kan læses her (Pdf).
       
 6. Eventuelt


Forslag fra medlemmernes side skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. marts i det år, hvor generalforsamlingen skal holdes. Opmærksomheden henledes på, at kun medlemmer, der kan legitimere sig, har adgang til generalforsam­lingen.


København, den 17. marts 2014

Anders Lassen, Direktør