Tjek Kodas database over værker og rettighedshavere vi mangler oplysninger på.

Har du udbetaling fra Koda til gode?

Tjek vores database over værker og rettighedshavere, vi savner oplysninger på for at kunne udbetale, og se om dine er iblandt.

Har du penge til gode hos Koda, kan det skyldes, at vi mangler nogle oplysninger for at kunne udbetale. Det kan for eksempel dreje sig om, at:

  • værket ikke er anmeldt til Koda.
  • en rettighedshaver er afgået ved døden, og vi ikke har tilstrækkelige informationer om arvingerne.
  • vi mangler informationer om en eller flere rettighedshavere på værket.
  • rapporteringen er så mangelfuld, at vi ikke kan matche den op imod et værk.

Når Koda ikke har mulighed for at foretage en udbetaling, reserverer vi det optjente beløb i op til 36 måneder fra den første forventede udbetaling. Hvis vi i løbet af de 36 måneder modtager den rette dokumentation, vil beløbet blive udbetalt. Efter 36 måneder vil sagen være forældet, og beløbet vil blive recirkuleret inden for det område, det er indtjent.

Via Kodas hjemmeside har du adgang til at søge i den database, der viser, hvor vi mangler oplysninger for at kunne foretage en udbetaling.

Læs mere og søg i databasen her

Tilsvarende kan du søge i en liste over AV-produktioner, hvor Koda mangler musikoplysninger, før vi kan foretage en udbetaling.

Gå til listen over AV-produktioner