Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig
Niels Rønsholdt (billedet) stod efter tre års tro tjeneste som forperson for sidste gang i spidsen for Kodas generalforsamling.

GF 2022: Nye bestyrelsesmedlemmer valgt ind

Kodas medlemmer valgte ved generalforsamlingen 2022 nye bestyrelsesmedlemmer og fik taget afsked med Niels Rønsholdt, som efter tre begivenhedsrige år i spidsen takkede af som forperson for Kodas bestyrelse. Samtidig blev alle bestyrelsens indstillinger på nær en enkelt godkendt med markant flertal.

”Vi er komponister, vi er sangskrivere, vi er musikforlag, vi er musikkens skabere, og vi er samlet her I Koda. Og her i dag er vi samlet til Kodas generalforsamling. Tak fordi I er kommet, tak fordi I følger med online og tak for jeres engagement. Dette er min sidste generalforsamling som forperson for Koda. Koda står i dag meget stærkt og går de kommende år i møde ud fra et virkelig godt strategisk og værdimæssigt udgangspunkt. Det er ikke min fortjeneste, men resultatet af arbejdet fra et fremragende hold.”

Sådan lød det indledningsvis, da Kodas forperson, Niels Rønsholdt, efter tre års tro tjeneste i spidsen for bestyrelsen for sidste gang skulle fortælle forsamlingen om de mest markante begivenheder i de foregående år og i den periode, hvor han har været forperson. Blandt andet fortalte Niels Rønsholdt om et skærpet kulturstrategisk fokus, om et nyt strategisk fokus på bæredygtighedsdagsordenen, om det vedholdende arbejde med at blive endnu mere effektive og om det vedholdende fokus på udviklingen af teknologi og af forretningen Koda.

Efterfølgende fremlagde Kodas direktør, Gorm Arildsen, det årlige regnskab og den årlige gennemsigtighedsrapport, og han kunne blandt andet fortælle om baggrunden for Kodas højeste omsætning nogensinde.

Nye bestyrelsesmedlemmer valgt ind

Efter generalforsamlingen havde godkendt årsregnskabet og gennemsigtighedsrapporten, var næste punkt på dagsordenen valget til de tre poster som generalforsamlingsvalgt autormedlem af Kodas bestyrelse. Efter de 11 kandidater hver især havde motiveret deres kandidatur, skulle der stemmes. Resultatet betød, at det nuværende medlem af bestyrelsen Pernille Bévort blev genvalgt, og at Koda fik to nye bestyrelsesmedlemmer, henholdsvis Emil de Waal og Nana Jacobi. Derfor består Kodas bestyrelse nu af følgende ni medlemmer:

  • Ole Dreyer (formand for Musikforlæggerne)
  • Anna Lidell (forkvinde for Autor)
  • Juliana Hodkinson (forkvinde for DKF)
  • Tobias Stenkjær (forperson for DPA)
  • Loui Törnqvist (forlagsrepræsentant)
  • Søren Winding (forlagsrepræsentant)
  • Nanna Jacobi (autorrepræsentant)
  • Emil de Waal (autorrepræsentant)
  • Pernille Bévort (autorrepræsentant)
  • Jens Visby (medarbejderpræsentant)
Afstemning om bestyrelsens indstillinger

De næste mange punkter på dagsordenen handlede om bestyrelsens indstillinger - blandt andet om Kodas politik for fradrag i rettighedsindtægter (herunder kulturelle midler), Kodas investeringspolitik og Kodas politik for fordeling af beløb til rettighedshavere. Alle på nær et enkelt punkt blev godkendt med en markant flertal.

Indstillingen, som ikke blev godkendt, var Kodas politik for fradrag i rettighedsindtægter. Her havde Kodas bestyrelse indstillet en ændring, som handler om, hvordan de kulturelle midler skulle fordeles mellem de tre komponistforeninger, musikforlæggerforeningen og Koda.

I dag foregår det således, at 71,2 procent af midlernes forvaltes af foreningerne, men de resterende 28,8 procent forvaltes af Koda. Bestyrelsen indstilling gik på, at den andel, som foreningerne kommer til at forvalte i 2023 ikke måtte overstige 50 millioner kroner. Det overskydende beløb skulle i stedet forvaltes af Koda.

En gruppe medlemmer havde stillet et modforslag om at bevare den nuværende fordeling. Efter en længere en debat om emnet, blev medlemsforslaget stem igennem med et markant flertal.

Medlemmer af Koda kan få referatet fra generalforsamlingen tilsendt ved at henvende sig til [email protected] eller [email protected].