Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Tidligere udbetalinger
Medlem
Fordeling af andele
Bearbejdelse og ændringer af værker
Selvforvaltning
Aftaler
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Søg støtte
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig
Afstemning på Kodas generalforsamling 2018.

Generalforsamling i Koda: Fortsat udvikling skal sikre indtægterne

Årets generalforsamling i Koda blev afholdt i mandags. Sammenlignet med sidste år, hvor der skulle stemmes om både nye kandidater til bestyrelsen og nye vedtægter, var fremmødet beskedent. Men dem, der deltog, deltog aktivt, og det kom der gode diskussioner ud af om blandt andet Kodas fordelingsplan, de høje udbetalinger til udlandet og afregningen fra streaming.

”Vi befinder os midt i en af de helt afgørende perioder for forvaltning af rettigheder, hvor streaming og digitalisering og fri konkurrence sætter helt nye spilleregler, og hvor lovgivninger skal ændres og opdateres for at passe til en ny tid”.

Sådan lød det fra bestyrelsesformand Niels Mosumgaard, inden han kastede sig ud i en gennemgang af nogle af de mest markante begivenheder i 2017: 

Over en milliard kroner i omsætning, implementering af direktiv om kollektiv forvaltning, nye vedtægter, fem nye medlemmer i bestyrelsen, den første gennemsigtighedsrapport i Kodas historie og ændrede rammer for de kulturelle midler.

 

Fastholdelse af rettigheder kræver, at der er klare rammer for aftaler og distribution af pengene - Niels Mosumgaard

 

En sund forretning, konkluderede formanden, men også en forretning, der konstant skal udvikle sig for at bevare sin position:

”Selvom Koda er et af de bedste forvaltningsselskaber i verden, så er der nogle knaster, når vi forhandler med vores søsterselskaber og major forlag,” fortalte han og fortsatte:

”En af de knaster er de fradrag, vi har, som ud over fradrag til administration og kulturelle midler, også tæller den subventionerede pulje og uropførelsespuljen.”  

Moderniseret fordelingsplan skal fastholde indtægter

Dermed var der taget hul på et af det senere punkter på mødets dagsorden, der handlede om Kodas fordelingsplan. Niels Mosumgaard forklarede, hvorfor den modernisering af fordelingsplanen og de ændringer i den, bestyrelsen har arbejdet på, er nødvendig for at stå stærkt i kampen om at fastholde både indtægtsniveau og den bedste pris for musikken.

Han understregede, hvor vigtigt det er at have en forretning, der har forstået, hvad det vil sige at være en del af et marked. En forretning i konkurrence, der hele tiden udvikler sig:

”Fastholdelse af rettigheder kræver, at der er klare rammer for aftaler og distribution af pengene, så alle forstår, hvordan de løber gennem systemet. Og at alle rettighedshavere har en oplevelse af, at Koda gør noget for dem. Derfor har vi sat udviklingen af it-systemer helt øverst. Vi vil have en moderne forretning, og vi har en ambition om, at vi spiller koncerten om søndagen og kan se, hvad vi har tjent om mandagen,” lød det fra Niels Mosumgaard. 

Reel fremgang i indtægter trods stor efterbetaling

Efter formandens beretning gik ordet til Kodas direktør, Anders Lassen, der fremlagde årsregnskab og gennemsigtighedsrapport for 2017. For første gang rundede Kodas indtægter en historisk milliard. En vækst på mere end 20 procent siden 2016. Og selvom en del af væksten stammer fra en større efterbetaling for tv-distribution fra 2014-16, er der faktisk reel fremgang i indtægterne på alle Kodas vigtigste forretningsområder. 

Anders Lassen gennemgik årets nøgletal og fremhævede blandt andet, at omsætningen i 2017 også resulterede i et rekordhøjt beløb til udbetaling på 926 millioner, og et tilsvarende højt bidrag til kulturelle midler med 77 millioner til fordeling i 2018. Kodas administrationsprocent var på 9,8 procent, og dermed er Koda stadig blandt top fem over de mest effektive forvaltningsselskaber i verden.

Stor del af indtægter generes af udenlandsk musik

Der var god debat og spørgsmål undervejs i fremlæggelsen. Flere var optagede af forholdet mellem den del af Kodas indtægter, der går til udlandet og den del der bliver på danske hænder. Fra flere sider blev der efterlyst tiltag, der kunne afhjælpe det faktum, at udbetalingen til danske autorer er stagneret, mens mere end 60 procent af indtægterne går til udenlandske rettighedshavere. 

Niels Mosumgaard påpegede, at det er vigtigt, vi står fast på det helt centrale markedsprincip, at alle rettighedshavere skal have de penge, deres musik har tjent. Fordelingen mellem danske og udenlandske rettighedshavere er som den er, fordi virkeligheden er sådan, at over 60 procent af Kodas indtægter er genereret af udenlandsk repertoire. Dermed er det også i meget høj grad de udenlandske rettighedshavere, der financierer Kodas drift, fremhævede han. Anders Lassen påpegede, at Koda via de kulturelle midler netop bidrager til at understøtte det danske musikmiljø, som flere efterspurgte initiativer omkring.

Alle bestyrelsens indstillinger godkendt

Efter en god debat og generalforsamlingens godkendelse af henholdsvis årsregnskab og transparensrapport, blev de indstillinger fra bestyrelsen, der var på dagsordenen, gennemgået og fremlagt til beslutning.

Flere synspunkter og betragtninger blev delt undervejs. En del af dialogen udspandt sig omkring de ufordelbare midler, hvor der blandt de fremmødte var flere forslag til, hvor pengene kunne gøre nytte, hvis man gjorde op med princippet om, at pengene absolut skulle følge og fordeles i det område, de var tjent i. Flere medlemmer af bestyrelsen argumenterede heroverfor, hvorfor det er vigtigt at præcis det princip fastholdes, hvis vi ønsker et selskab, der er drevet af ønsket om objektivitet og transparens. 

Også punktet om elektronisk stemmeafgivning, som var en del bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, affødte nogen debat, der overvejende handlede om, at det for flere oplevedes som en ærgerlig begrænsning for spontan deltagelse, hvis stemmeafgivelse blev betinget af forhåndstilmelding.

Generalforsamlingen stemte for samtlige indstillinger og vedtægtsændringerne. Herudover godkendte generalforsamlingen oplæg til fastsættelse af vederlag for Kodas bestyrelse, og PwC blev valgt som ekstern, statsautoriseret revisor, ligesom der blev valgt tre kritiske revisorer og to suppleanter.   

Fokus på afregning fra streaming

Sidste punkt på dagsordenen var et forslag fra Koda-medlem Arne Würgler. Han opfordrede Koda til at arbejde for en ændring af den nuværende afregningspraksis for streaming.

Peter Littauer besvarede forslaget og fortalte, at Koda igennem længere tid har haft blik for netop denne problemstilling, men at Koda er udfordret af ikke at kunne få den data, der er brug for fra Spotify og andre. Der var dog bred enighed om, at en afregningsmodel, hvor brugernes betaling gik til dem, hvis musik var blevet streamet, var et sundt princip og vigtigt for legitimiteten – også selvom en ændring kun i beskedent omfang skulle vise sig at forbedre indtægterne i mellemlaget.

Bestyrelsen lovede at give en status på arbejdet på næste års generalforsamling.

Niels Mosumgaard takkede de fremmødte for engageret deltagelse og annoncerede den kommende ekstraordinære generalforsamling, der finder sted den 11. juni kl. 14:30. På den ekstraordinære genereralforsamling skal der stemmes endeligt om bestyrelsens forslag til nye vedtægter.