Generalforsamling i Koda

Kodas ordinære generalforsamling finder i år sted tirsdag den 24. april kl. 15 i Kodas lokaler på Landemærket i København. Vi minder i den forbindelse om, at fristen for indsendelse af forslag til bestyrelsen er 1. marts 2012.

Vi gør også opmærksom på, at der afholdes ekstraordinær generalforsamling torsdag den 10. maj kl. 15 i Kodas lokaler.

 

Forslag fra medlemmerne til den ordinære generalforsamling skal i følge Kodas vedtægter være bestyrelsen i hænde senest den 1. marts i det år, hvor generalforsamling skal afholdes. Forslag tilsendes medlemmerne inden generalforsamlingen eller stilles til rådighed på anden måde.