Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig
Kodas forperson, Loui Törnqvist, åbner Kodas generalforsamling 2024

GF 2024: Stor opbakning til bestyrelsens indstillinger og nyt medlem valgt til Kodas bestyrelse

Kodas medlemmer valgte ved generalforsamlingen 2024 et nyt medlem til bestyrelsen og genvalgte to af de tre bestyrelsesmedlemmer, der var på valg. Samtidig blev et ændringsforslag vedrørende fordelingen af de kulturelle midler ikke vedtaget af generalforsamlingen.

”Jeg ved, at vi kommer til at have diskussioner i dag. Vigtige debatter. Men det er netop det, der udgør et stærkt demokrati. At meninger kan brydes. At vi finder frem til det fælles bedste – gennem det fællesskab, vi alle er en del af, og som er så vigtigt for os alle. I det hele taget står vi på skuldrene af et stærkt fællesskab. Som vi skal give tilbage til. Som vi skal give de bedste rammevilkår. Og som vi skal sikre, at nye generationer af musikalske mennesker kan blive del af. Vi skal værne om fællesskabet, så vi kan stå imod nogle af de store udfordringer, vi står overfor.”

Med disse ord åbnede Kodas forperson, Loui Törnqvist, Kodas generalforsamling 2024 og fulgte op med at indvie forsamlingen i de mest markante begivenheder i de forgangne år. Hun kunne blandt andet fortælle om et 2023 med gode resultater, både målt på Kodas omsætning og udbetaling til rettighedshaverne. Men også om et år, som Koda trådte ind i med en ny strategi i hånden under overskriften 'Koda for et stærkere musikliv', der sætter kursen frem mod 2028. Denne strategi understøtter ikke blot det, Koda er sat i verden for, nemlig at sikre at medlemmerne får betaling, når deres musik bliver brugt, men også ambitionen om at styrke musiklivet på både et økonomisk og samfundsmæssigt plan.

 

Vi skal værne om fællesskabet - Loui Törnqvist

 

På generalforsamlingen stod flere vigtige punkter på dagsordenen, herunder valg til tre poster i Kodas bestyrelse og en afstemning om et ændringsforslag vedrørende fordelingen af de kulturelle midler. Det første punkt på dagsordenen, godkendelse af Kodas årlige regnskab og gennemsigtighedsrapport, blev fremlagt af Kodas direktør, Gorm Arildsen. Han præsenterede baggrunden for de positive resultater samt Kodas første ESG-nøgletal nogensinde.

Nyt medlem af Kodas bestyrelsesmedlemmer

Årets resultatet blev godkendt med stor opbakning fra forsamlingen. Næste punkt på dagsordenen var valget til henholdsvis to poster som generalforsamlingsvalgt autormedlem og én post som generalforsamlingsvalgt forlagsmedlem af Kodas bestyrelse. Der var opstillet i alt seks kandidater til posterne som autormedlem og to kandidater til posten som forlagsmedlem af Kodas bestyrelse.

Efter kandidaterne hver især havde motiveret deres kandidatur, skulle der stemmes. Resultatet betød, at to nuværende medlemmer af bestyrelsen blev genvalgt henholdsvis Emil de Waal (autormedlem) og Søren Winding (forlagsmedlem), mens Bjørn Christiansen blev valgt ind som nyt autormedlem af Kodas bestyrelse. Derfor består Kodas bestyrelse nu af følgende ni medlemmer:

  • Loui Törnqvist (Kodas forperson og forlagsrepræsentant)
  • Ole Dreyer (bestyrelsesleder for Musikforlæggerne)
  • Juliana Hodkinson (forkvinde for DKF)
  • Lasse Matthiessen (konstitueret forperson for Autor)
  • Tobias Stenkjær (forperson for DPA)
  • Søren Winding (forlagsrepræsentant)
  • Bjørn Christiansen (autorrepræsentant)
  • Nana Jacobi (autorrepræsentant)
  • Emil de Waal (autorrepræsentant)
  • Peter Christian Holmgård Binau (medarbejderpræsentant)
Ændringsforslag til fordeling af de kulturelle midler blev ikke vedtaget

De næste punkter på dagsordenen handlede om bestyrelsens indstillinger - blandt andet om Kodas politik for fradrag i rettighedsindtægter (herunder kulturelle midler), Kodas investeringspolitik og Kodas politik for anvendelse af beløb, der ikke kan fordeles.

Særligt punktet om Kodas politik for fradrag i rettighedsindtægter (herunder kulturelle midler) var dagens store debatemne. Der var nemlig indsendt tre identiske medlemsforslag om ændring af den generelle fradragspolitik, som helt konkret gik på at ændre i den måde, som de kulturelle midler skal fordeles på. Generalforsamlingens skulle derfor tage stilling til, om de ville bakke om bestyrelsens indstilling, som var at fortsætte med den nuværende fordeling, eller medlemsforslagene, der ville ændre på fordelingen.

Efter godt og vel halvandens times debat, hvor meninger og holdninger blev brudt, skulle det afgøres, om forsamlingen bakkede op om bestyrelsens indstilling til Kodas politik for fradrag i rettighedsindtægter eller ej. Resultatet endte med en markant opbakning til bestyrelsen indstilling. 313 bakkede op om bestyrelsens indstilling, mens 181 bakkede op om medlemsforslaget. 11 stemte hverken for eller i mod.

På generalforsamling kunne bestyrelsen dog fortælle, at de til fulde anerkender behovet for at se kritisk og objektivt på fordelingen af de kulturelle mider. Derfor har bestyrelsen allerede iværksat et analysearbejde og planlagt et heldagsseminar i juni, hvor de skal indlede drøftelserne om fordelingen af de kulturelle midler mellem foreningerne og Koda. I den forbindelse vil både foreningerne og medlemmernes ønsker blive inddraget i et demokratisk og analytisk forarbejde, hvor alle bliver hørt frem mod næste års generalforsamling.

Alle andre af bestyrelsen indstillinger blev desuden godkendt med et markant flertal.

Der var også valg til pladserne som Kodas kritiske revisor. Morten Olsen og Finn Olafsson blev genvalgt, mens Anja Følleslev blev nyvalgt kritisk revisor.

Når referatet fra generalforsamlingen er godkendt af dirigenten, kan medlemmer af Koda få det tilsendt ved at henvende sig til [email protected] eller [email protected].