Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig
Previous Next

GF 2023: Stor opbakning til vedtægtsændringer og genvalg til alle opstillede bestyrelsesmedlemmer

Kodas medlemmer genvalgte ved generalforsamlingen 2023 samtlige tre bestyrelsesmedlemmer, der var på valg. Samtidig blev bestyrelsens fem forslag til vedtægtsændringer og forslag om bestyrelseshonorar under barsels-/forældreorlov og længerevarende sygdom godkendt med markant flertal.

”Fællesskabet er det, vi i dag mødes for at hylde , og det, vi hver eneste dag arbejder for i Koda. Vores vigtigste opgave er nemlig at sikre jer, fællesskabet, de bedst mulige vilkår, både når det kommer til indtjening, rammevilkår og muligheder for at skabe musik. Vi er derfor utrolig glade for, at Kodas som forretning fortsætter med at skabe gode resultater på fællesskabets vegne.”

Med disse ord åbnede Kodas forperson, Loui Törnqvist, Kodas generalforsamling 2023 og fulgte op med at indvie forsamlingen i de mest markante begivenheder i de foregående år. Hun kunne blandt andet berette om et år med gode resultater, både målt på Kodas omsætning og på vores udbetaling til rettighedshaverne. Men også om et år, der på flere områder har været et afgørende og definerende år for udviklingen af fremtidens Koda. Det var nemlig et år, hvor kimen til et fornyet Koda blev lagt. Et Koda som på en ny måde etablerer centrale partnerskaber og skaber et afgørende afsæt for at skabe et stærkere, mere bæredygtigt og mere lige musikliv til gavn for fremtidens generationer af musikskabere.

Generalforsamlingen havde flere spændende og vigtige emner på dagsordenen. Blandt andet var der valg til tre poster i Kodas bestyrelse, og så skulle der stemmes om et forslag om bestyrelseshonorar under blandt andet barselsorlov. Første punkt på dagsordenen, som skulle godkendes af forsamlingen. var Kodas årlige regnskab og gennemsigtighedsrapport. Det blev fremlagt og gennemgået af Kodas direktør, Gorm Arildsen, som blandt andet kunne fortælle om baggrunden for Kodas højeste rettighedsudbetaling nogensinde.

Genvalg til alle opstillede bestyrelsesmedlemmer

Årsresultatet blev godkendt med stor opbakning fra forsamlingen. Næste punkt på dagsordenen var derfor valget til henholdsvis én post som generalforsamlingsvalgt autormedlem og til to poster som generalforsamlingsvalgt forlagsmedlem af Kodas bestyrelse. Der var opstillet to kandidater til posten som autormedlem og tre kandidater til posterne som forlagsmedlem af Kodas bestyrelse.

Efter de fem kandidater hver især havde motiveret deres kandidatur, skulle der stemmes. Resultatet betød, at de tre nuværende medlemmer af bestyrelsen, som var på valg (Loui Tornqvist, Nana Jacobi og Søren Winding) alle blev genvalgt. Derfor består Kodas bestyrelse stadig af følgende ni medlemmer:

  • Ole Dreyer (bestyrelsesleder for Musikforlæggerne)
  • Juliana Hodkinson (forkvinde for DKF)
  • Lasse Matthiessen (konstitueret forperson for Autor)
  • Tobias Stenkjær (forperson for DPA)
  • Loui Törnqvist (forlagsrepræsentant)
  • Søren Winding (forlagsrepræsentant)
  • Pernille Bévort (autorrepræsentant)
  • Nana Jacobi (autorrepræsentant)
  • Emil de Waal (autorrepræsentant)
  • Jens Visby (medarbejderpræsentant)
Afstemning om bestyrelsens indstillinger og forslag til vedtægtsændringer

De næste punkter på dagsordenen handlede om bestyrelsens indstillinger - blandt andet om Kodas politik for fradrag i rettighedsindtægter (herunder kulturelle midler), Kodas investeringspolitik og Kodas politik for anvendelse af beløb, der ikke kan fordeles. Alle indstillinger blev godkendt med et markant flertal.

Efterfølgende skulle der stemmes om bestyrelsens forslag til en generel politik om bestyrelseshonorar under barsels-/forældreorlov og længerevarende sygdom. Forslaget handlede kort sagt om, at Kodas bestyrelsesmedlemmer ligestilles med Kodas ansatte med hensyn til ret til honorar under barsels-/forældreorlov og længerevarende sygdom. Forslaget blev godkendt med meget stort flertal.

Afslutningsvis skulle der stemmes om bestyrelsen forslag til fem ændringer i Kodas vedtægter. Ændringerne handlede blandt andet om at sikre muligheden for at afholde en ren digital generalforsamling i tilfælde af force majeure, som det var tilfældet under coronapandemien, samt en ensartet tilmeldingsfrist for alle. Ændringerne blev alle stemt igennem, og i og med, at der er tale om vedtægtsændringer, vil der blive afholdt en ekstraordinær generalforsamling den 30. maj 2023.

Når referatet fra generalforsamlingen er godkendt af dirigenten, kan medlemmer af Koda få det tilsendt ved at henvende sig til [email protected] eller [email protected].