Generalforsamling 2014

Kodas generalforsamling bliver afholdt tirsdag den 29. april 2014, kl. 15. Alle Koda-medlemmer er velkommen. Generalforsamlingen finder sted i Kodas til den tid nye lokaler, Lautrupsgade 9, København Ø.

Forslag til Kodas generalforsamling skal være Koda i hænde senest den 1. marts 2014 kl. 12. Forslag kan sendes til bno@koda.dk

Dagsorden er først færdig efter 1.3., hvor fristen for forslag udløber.