Generalforsamling 2013

Kodas generalforsamling bliver afholdt onsdag den 24. april 2013, kl. 15. Alle Koda-medlemmer er velkommen. Generalforsamlingen finder sted i Kosmopol, Mødesalen, Fiolstræde 44 (Den gamle Købmandsskole på hjørnet af Fiolstræde og Nørre Vold).

Forslag til Kodas generalforsamling skal være Koda i hænde senest den 11. marts 2013 kl. 12. Forslag kan sendes til bno@koda.dk

Dagsorden er først færdig efter 1.3., hvor fristen for forslag udløber.