Generalforsamling 2012

Kodas generalforsamling bliver afholdt tirsdag den 24. april kl. 15. Alle Koda-medlemmer er velkomne. Generalforsamlingen finder sted i Kodas lokaler på Landemærket i København.

Se indkaldelse til generalforsamlingen og dagsorden her (pdf)

Vi gør også opmærksom på, at der afholdes ekstraordinær generalforsamling torsdag den 10. maj kl. 15 i Kodas lokaler.

Se indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling og dagsorden her (pdf)

Se indsendte forslag til generalforsamling her (pdf)

Se forslag til vedtægtsændring her (pdf)

Se Kodas regnskab