Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Folkemødet får kulturpolitisk scene

I Koda er vi med på folkemødet på Bornholm. Vi er nemlig en del af "Musikken i Rosengade", når Folkemødet løber af stablen den 13. til 16. juni i år.

”Musikken i Rosengade, Kunst og Kultur - Live” er kunstens og kulturens scene på Folkemødet. Her drøfter ministre, kulturpolitikere og kulturpersonligheder kulturpolitikkens betydning og dens potentialer i forhold til vækst, sammenhængskraft og uddannelse. I den mere underholdende afdeling bytter musikere og politikere plads, når vores politikere optræder som sangere og solister, mens kunstnere debatterer. Desuden er der livemusik fra populære danske kunstnere som fx Mike Andersen, Folkeklubben og Camille Jones.

På Folkemødet d. 13 til d. 16. juni. inviterer dansk kulturliv på et aktuelt debatprogram, der går i clinch med varme kultur-politiske emner. De programsatte temaer er ”Kultur som vækst-motor” og ”Skolereformen og de kreative fag”. Ind i mellem er der plads til dagens frie kulturpolitiske brandtale af henholdsvis Mogens Jensen (S), Søren Pind (V) og Pia Kjærgaard (DF). Naturligvis byder programmet på en række kulturpersonligheder, der kommer med deres overvejelser omkring aktuelle kulturpolitiske muligheder – ofte sammen med scenens faste vært, Anders Breinholt.

Kultur skaber fortsat vækst

Mens produktionsvirksomheder rykker til udlandet og væksten i mange brancher er stoppet, fremviser de kreative brancher positive væksttal. En undersøgelse fra sidste år foretaget af konsulentfirmaet Rambøll viste fx, at musikindustrien bidrager med 4,7 mia. kr. årligt til den danske samfundsøkonomi. Samtidig ved vi fra konkrete cases, at kunstneriske miljøer sætter gang i regionale vækstcentre og skaber udvikling i danske ydreområder. Blandt mange andre debatterer Marianne Jelved (R), Carsten Hansen (S), Marlene Borst Hansen (R) og Michael Aastrup Jensen (V), Niels Hausgaard og Lotte Svendsen, hvad der skal til for i et samspil med den regionale udvikling at skabe nye og endnu bedre muligheder for øget vækst inden for de kreative brancher.

Kreative fag skaber en bedre folkeskole

Folkeskolens fremtidige udformning er et af tidens varmeste aktuelle politiske emner. Netop de kreative fag og deres prioritering i den samlede struktur er et af de forhold, der skaber uenighed partierne imellem. Vi ved, at de kreative fag har en positiv indvirkning på indlæringsniveauet hos skolebørn og har en gavnlig effekt på det sociale fællesskab og inklusion af svage børn. Men er de kreative fag på vej til at blive b-fag – eller er de tiltænkt en mere markant rolle i fremtidens folkeskole? Hvordan skal et nyt forpligtende samarbejde mellem musikskoler og folkeskolen se ud? Deltag i debatten om de kreative fags betydning for skolen, når Bertel Haarder (V) og Dorte Lange, Næstformand i Danmarks Lærerforening mødes i Anders Breinholts sofa d. 15. juni.

Hør ikke bare politikerne tale, hør dem også synge . . .  
Naturligvis bydes der på musik, sang, kunst og kultur på scenen i Rosengade. Blandt de mere opsigts¬vækkende musikalske indslag er Christiansborg Allstars, hvor Mogens Jensen (S), Mads Rørvig (V) og Søren Espersen (DF) går på scenen som solister, med topprofessionelt backingband og et program indøvet til dagen. Og så inviterer vi alle Folkemødets gæster til professionelt dirigeret fælleskor hver dag, hvor stemmen kan varmes op til dagens debatter, under kyndig ledelse af Michael Bojesen og Frans Rasmussen – et sandt Folkekor!

Her ud over byder scenen i Rosengade på et bredt genreudbud af velspillet livemusik af høj kunstnerisk niveau. Oplev Mike Andersen Band, Camille Jones, CODY, Folkeklubben og Copenhagen Saxophone Quartet trykke den af fra en velekviperet festivalscene, hvor der både er overdækkede og åbne publikumsarealer. Oplev også den fantastiske ny-cirkus performance Mabel & Billie’s amazing, adventurous and adorable circus show, hvor der balanceres 6 meter over publikums hoveder.

Et samlet kulturliv bag initiativet

Det er et samlet kulturliv, der står bag ”Musikken i Rosengade, Kunst og Kultur - Live”. I Rosengade kan du møde: Dansk Live, Dansk Artist Forbund, Dansk Musiker Forbund, Danske Populær Autorer (DPA), DJBFA - Komponister og Sangskrivere, Dansk Komponist Forening, Koda, Gramex, Orange Innovation, Dansk Skuespillerforbund, Dansk Kunstnerråd, Dansk Forfatterforening, Dansk Kapelmesterforening, Danske Sceneinstruktører, Danske Dramatikere.
”Musikken i Rosengade, Kunst og Kultur – Live” er desuden støttet af Statens Kunstråds Musikudvalg, Bornholms Regionskommunes Musikråd og Tuborg.

Formål:

Programmet i ”Musikken i Rosengade, Kunst og Kultur - Live” skal sætte den danske kulturpolitik til debat og synliggøre det store potentiale for vækst og udvikling, der ligger inden for kulturpolitikken.

Ud over de mange politiske debatarrangementer bydes også på livekoncerter og nycirkus, i en gennemført varm og konstruktiv atmosfære, med mulighed for afslapning, WiFi, mobilopladning – og gode kulturpolitiske snakke - sekunderet af god beværtning med både mad og drikke.

Hele programmet:

Hele programmet kan hentes i pdf-version her
Eventuelle programændringer opdateres på Musikken i Rosengades Facebook-profil.