Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Tidligere udbetalinger
Medlem
Fordeling af andele
Bearbejdelse og ændringer af værker
Selvforvaltning
Aftaler
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Søg støtte
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Flere penge fra udlandet til danske komponister

Koda udbetaler penge til sine medlemmer for brugen af deres musik fire gange om året. Og nu er tiden kommet til Kodas September-udbetaling. I morgen udbetaler Koda 86 mio. kr. til både danske og udenlandske musikskabere. Og indtægterne på brugen af dansk musik i udlandet er stigende

September-udbetalingen er den af Kodas fire udbetalinger, der indeholder flest penge, som er tjent hjem på brugen af dansk musik i udlandet. Og det er en pulje, der er i vækst.

Denne gang sender Koda 20 mio. kr. videre til danske medlemmer for brugen af deres musik i udlandet. Hvor mange penge Koda præcist kommer til at afregne til sine medlemmer i 2013 er svært at sige, men forsætter udviklingen som den er nu, vil Koda ved årets udgang have afregnet 48 mio. kr. til sine danske medlemmer for brugen af deres musik i udlandet. Og dermed vil indtægterne fra udlandet været steget 40 pct. over de sidste fem år.

Stigningen hænger dels sammen med, at det går godt for dansk musik i udlandet. Men en del af forklaringer er også, at Koda bliver mere og mere effektiv, når det handler om at få penge hjem til sine medlemmer fra udlandet for brugen af deres musik.

”Vi har sat meget ind på at hente flere internationale indtægter hjem til vores danske medlemmer. Det er et af de områder, hvor der stadig er rum for effektivisering. Vi vil finde flere indtægter fra især danske navne, der hitter i udlandet – og fra danske film og tv-serier, som går sin sejrsgang internationalt. Og det arbejde ser nu ud til at bære frugt”, siger xxxx.

Godt 7.000 danske medlemmer kan nu se frem til penge på bankkontoen for deres arbejde med at skabe den musik ikke bare danskerne, men også resten af verden lytter til.

En motor for dansk musikliv

Ud over at udbetale penge for brug af musik direkte til musikkens skabere, har Koda også en særlig pulje, der bruges til at støtte dansk musikliv i bred forstand. Hvert år uddeler Koda nemlig 10 pct. af de samlede indtægter til udvikling af dansk musik - de såkaldte "nationale midler”. Disse penge går ubeskåret til at hjælpe nye musikudgivelser på vej, arbejdslegater, turné-hjælp og til at køre projekter som Koda Skolekontakt og Spil Dansk Dagen. I takt med at Kodas omsætning stiger år for år, er Kodas pulje til de ”nationale midler” også stødt stigende.

I 2012 løb de nationale midler op i 60 mio. kr., hvilket er den hidtil største pulje til udbetaling i Kodas historie. Der er tale om en fremgang på tre mio. kr. i forhold til 2011 - og her var der også tale om en gevaldig forøgelse af midlerne: Fra 2010 til 2011 voksede de nationale midler med hele seks mio. kr.

Om Koda

Koda sørger for, at musikkens skabere får penge, når deres musik bliver brugt. Det gør Koda ved at lave aftaler om betaling for brug af medlemmernes værker, når disse bliver spillet offentligt (fx i radio, ved koncerter, på streaming-tjenester, restauranter mv.). På baggrund af aftalerne betaler Kodas kunder for at anvende musikken. Koda sender så pengene til videre til de komponister, sangskriver og musikforlag, der står bag skabelsen af musikken. Det gør Koda fire gange om året.

Koda er en non-profit medlemsforening. Koda har derfor ingen egenkapital. Alle pengene går videre til dem, der har skabt musikken. Hvor meget den enkelte komponist eller forfatter skal have udbetalt, bliver udregnet efter Kodas fordelingsregler. Beløbet er bl.a. afhængigt af, hvor musikken er blevet spillet og i hvor lang tid. Koda er ejet af sine ca. 39.000 medlemmer.