Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig
Koda giver svar på de mest hyppige spørgsmål til Nuuday/YouSees stævning af rettighedshaverne.

Få svar på spørgsmål til Nuuday/YouSees stævning af rettighedshaverne

Nuuday/YouSee har sagsøgt blandt andre Koda med krav om, at betalingen for musikskabernes indhold reduceres med mere end 70 procent. Det rejser mange spørgsmål, og her giver Koda svar på de mest hyppige, vi har modtaget.

Nuuday/YouSee anvender en stor mængde af rettigheder, når de distribuerer tv og streaming. Rettighedshaverne i regi af Copydan Verdens TV, Koda og UBOD har forhandlet med Nuuday/YouSee i mere end et år og forsøgt at indgå en aftale ud fra et ønske om ikke at ende i en konflikt. Rettighedshaverne har også tilbudt Nuuday/YouSee at indgå en midlertidig aftale for at undgå usikkerhed ved at sikre betaling til rettighedshaverne og sikre, at Nuuday/YouSee fortsat kan tilbyde deres kunder indholdet i tv-pakkerne. Nuuday/YouSee valgte dog i stedet at opsige alle fælles aftaler og stævne rettighedshaverne med et ekstremt krav om, at betalingen for kunstnere, kulturproducenter og tv-stationers indhold reduceres med mere end 70 procent.

Denne konflikt skaber med god grund stor bekymring og uro i medlemskredsen, fordi den allerede nu påvirker Kodas medlemmer særdeles hårdt økonomisk. Sagen har naturligvis højeste prioritet i Koda, og vi arbejder intenst på at forsvare medlemmernes ret til rimelig betaling og sørge for, at sagen får færrest muligt konsekvenser for medlemmer af Koda.

På den baggrund modtager vi helt forståeligt mange relevante spørgsmål fra Kodas medlemmer. Nedenfor finder du svar på de mest hyppige spørgsmål.

Denne side vil løbende blive opdateret, hvis der kommer nye spørgsmål og svar til.

Hvem er konflikten med?

Konflikten er mellem Koda, Copydan Verdens TV og Ubod, som sammen repræsenterer kunstnere, kulturproducenter og tv-stationer, på den ene side og Nuuday/YouSee på den anden side.

Hvad handler konflikten om?

Nuuday/YouSee har sagsøgt Copydan Verdens TV, UBOD og Koda med krav om, at betalingen for blandt andet Koda-medlemmernes indhold reduceres med mere end 70 procent. Kort beskrevet er Nuuday/YouSees officielle bevæggrund for stævningen, at rettighedsbetalingerne er nået op på et niveau, som de ikke mener er holdbart. Det er vi naturligvis ikke enige i, og vi mener ikke, at der er noget faktuelt, som underbygger deres krav om en pludselig 70 procents reduktion. Blandt andet fordi det nuværende niveau for rettighedsbetaling bygger på en lang række aftaler og tillægsaftaler, som vi, Copydan og Nuuday/YouSee har indgået over en meget lang årrække.

Læs mere om stævningen her

Hvordan vil konflikten påvirke udbetalingerne?

Søgsmålet fra Nuuday/YouSee dækker over betaling for forbrug i perioden fra 1. januar 2024, og så længe konflikten varer. Det betyder, at udbetalingerne for indholdet i tv-pakkerne vil falde markant og på sigt risikere helt at stoppe på nogle områder. Medlemmer af Koda vil allerede nu mærke, at deres udbetalinger bliver påvirket, fordi Koda på de fleste tv-områder udbetaler til medlemmerne 2-3 måneder, efter deres musik er blevet afspillet.

Vi vil løbende offentliggøre, hvordan konflikten vil påvirke medlemmernes udbetalinger i form af minutværdierne for de enkelte kanaler her

Vil medlemmerne modtage efterbetaling, når konflikten er afklaret?

Hvis rettighedshaverne får et positivt resultat i sagen, vil medlemmer modtage efterbetalinger. Vi gemmer alle data om forbrug i Koda, og alle medlemmer vil, hvis vi vinder sagen, modtage betaling for fortiden i overensstemmelse med Kodas almindelige udbetalingsregler.

Hvornår er konflikten afklaret, og hvor lang tid vil det påvirke mine udbetalinger?

Det kan vi desværre ikke sige noget om på nuværende tidspunkt. Tidsplanen i sagen er endnu ikke kendt, men sager som disse kan tage flere år at få afklaret.

Kommer sagen som en overraskelse for Koda?

Vi har søgt at løse spørgsmålet gennem forhandlinger i mere end et år og søgt alle muligheder for at løse spørgsmålet gennem forhandling. I en sådan situation er der en risiko for, at forhandlingerne ender i en retslig konflikt.

Hvor og hvornår skal sagen foregår?

Det er endnu ikke afgjort, hvor og hvornår sagen skal køre, men det er Kodas holdning, at konflikten bør afgøres af Ophavsretslicensnævnet. De har med en højesteretsdommer i spidsen specifikt til opgave at vurdere, hvad der er en rimelig pris for rettigheder, hvis parterne ikke kan blive enige. Omvendt mener Nuuday/YouSee, at Sø- og Handelsretten skal afgøre konflikten.

Hvad gør Koda nu?

Koda arbejder intenst på, at denne sag skal få mindst mulige konsekvenser for vores medlemmer. Det vil sige, at vi løbende evaluerer og analyserer vores fordelingsplaner, så den kraftige reduktion i udbetalingerne rammer færrest muligt på både kort og lang sigt. Dernæst er vi naturligvis allerede nu i gang med at forberede os grundigt til den sag, der skal køre i fremtiden.

Har man yderligere spørgsmål, som man ønsker afklaring på, kan man kontakte medlemsservice på [email protected].