Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Søg støtte
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Læs om udbetalingerne
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2022
2021
2020
2019
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Søg støtte
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Selvbetjening
Hjælp til Mit Koda
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Min karriere
Medlemsubsites
Min karriere
Branche- og interesseorganisationer
Brancheguide
Hovedmenu
Musik betaler sig
Arkivfoto: Kodas nye vedtægter er blevet enstemmigt vedtaget

Ekstraordinær generalforsamling: Nye vedtægter blev vedtaget

Ved den ekstraordinære generalforsamling i går blev Kodas nye vedtægter enstemmigt vedtaget.

I går blev Kodas ekstraordinære generalforsamling afholdt med kun et punkt på dagsordenen; Andenbehandling af forslag om vedtagelse af nye vedtægter, som efter en kort proces blev enstemmigt vedtaget.

De nye vedtægter blev oprindeligt endeligt vedtaget sidste år, men efterfølgende blev man opmærksomme på, at der var nogle ting, som burde præciseres. Dertil blev der indskrevet en ny paragraf (§21) omhandlende en nedsættelse af et klagenævn på grundlag af en beslutning, som generalforsamlingen tog på den ekstraordinære generalforsamling i 2016.

Disse to faktorer var udslagsgivende for, at der igen i år skulle stemmes om nye vedtægter, som efter en flerårig proces, nu er endelig. Fra bestyrelsesformanden lyder en stor tak til de mange engagerede medlemmer, og alle de involverede parter i processen.