Arkivfoto: Kodas nye vedtægter er blevet enstemmigt vedtaget

Ekstraordinær generalforsamling: Nye vedtægter blev vedtaget

Ved den ekstraordinære generalforsamling i går blev Kodas nye vedtægter enstemmigt vedtaget.

I går blev Kodas ekstraordinære generalforsamling afholdt med kun et punkt på dagsordenen; Andenbehandling af forslag om vedtagelse af nye vedtægter, som efter en kort proces blev enstemmigt vedtaget.

De nye vedtægter blev oprindeligt endeligt vedtaget sidste år, men efterfølgende blev man opmærksomme på, at der var nogle ting, som burde præciseres. Dertil blev der indskrevet en ny paragraf (§21) omhandlende en nedsættelse af et klagenævn på grundlag af en beslutning, som generalforsamlingen tog på den ekstraordinære generalforsamling i 2016.

Disse to faktorer var udslagsgivende for, at der igen i år skulle stemmes om nye vedtægter, som efter en flerårig proces, nu er endelig. Fra bestyrelsesformanden lyder en stor tak til de mange engagerede medlemmer, og alle de involverede parter i processen.