Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig
Få overblikket over Kodas syn på artikel 17 i det europæiske ophavsretsdirektiv

Det mener Koda om artikel 17
og ophavsretsdirektivet

Få overblikket over Kodas syn på artikel 17 i det europæiske ophavsretsdirektiv, som skal være implementeret i dansk lov senest til foråret 2021.

I foråret 2019 vedtog EU et nyt direktiv om ophavsret – det betyder, at direktivet senest skal være implementeret i dansk lov senest til foråret 2021. Direktivets artikel 17 (tidligere kaldt artikel 13) er særlig vigtig for Koda og de danske rettighedshavere, fordi den gør det klart, at onlineplatformene som YouTube og Facebook, hvor brugerne uploader rettighedsbeskyttet indhold, har ansvar for indholdet og derfor skal indgå en aftale med rettighedshaverne.

Koda ser frem til, at artikel 17 bliver indført i den danske lovgivning, så der bliver skabt lige konkurrencevilkår mellem de digitale musikudbydere til gavn for en bæredygtig rettighedsøkonomi på internettet.

Modstanderne af artikel 17 hævder, at loven vil betyde censur og knægtelse af ytringsfrihed. De overser, at brugernes ret til blandt andet at citere, anmelde og parodiere indhold er udtrykkeligt beskyttet efter artiklen. Samtidig har brugerne fået ret til at klage, hvis de mener, at indhold er blevet fjernet uretmæssigt.

På den måde er artikel 17 udtryk for en fin balance mellem rettighedshavernes ret til at bestemme over deres indhold og brugernes ret til ytrings- og informationsfrihed.

Det opnår vi med artikel 17:
  • Rettighedshavernes vilkår forbedres, fordi platformene bliver forpligtede til at lave aftaler om betaling for brug af rettighedsbeskyttet indhold i stedet for at blokere for det.
  • Rettighedshavernes ophavsret styrkes, fordi reglerne i e-handelsdirektivet, hvor udgangspunktet var ansvarsfrihed, nu bliver erstattet af artikel 17, hvor udgangspunktet er, at der er ansvar for tjenesterne.
  • Platformene bliver beskyttet mod et urimeligt stort ansvar, fordi rettighedshaverne skal give platformene information om deres indhold – ellers er platformene ikke ansvarlige.
  • Artikel 17 beskytter nystartede platforme, fordi der er taget højde for, at startups kan have svært ved at leve op til alle reglerne.
  • Brugernes frihed til information, ytringer og kreativitet beskyttes, fordi ansvaret for deres uploads er flyttet til platformen. Derfor kan brugerne frit uploade indhold uden at frygte sanktioner, og samtidig kan de klage, hvis de oplever deres indhold bliver fjernet uretmæssigt
  • Brugeres frihed til information, ytringer og kreativitet beskyttes ligeledes, fordi indhold, der bruges som citat, anmeldelse, kritik, karikatur, parodi osv., bl.a. memes og gifs, er undtaget i loven.
Dette arbejder Koda for i implementeringsfasen:

Koda arbejder på linje med vores europæiske søsterselskaber efter en tekstnær implementering, men med præciseringer på en række punkter, fx:

  • Det skal præciseres, hvilket tjenester, der omfattet af artikel 17.
  • Det skal præciseres, hvad der er ”stor mængde” indhold, og at loven både gælder on demand- og livestreaming.
  • Det skal være let at være rettighedshaver i forhold til det praktiske samarbejde med tjenesterne, så de enklest muligt kan give informationer om værkerne.
  • Det skal præciseres, at platformene skal behandle klager hurtigt, så det også bliver let at være bruger.