Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Den kreative industri er en hjørnesten i europæisk økonomi

Ny undersøgelse viser, at den kreative industri som den eneste industri i Europa har skabt vækst hele vejen gennem den økonomiske krise. De nye tal viser også, at ophavsretten er af afgørende betydning for økonomisk vækst - og at den kun er blevet mere væsentlig i takt med digitaliseringen.

Den kreative industri er den tredjestørste i Europa målt på beskæftigelse. Syv mio. europæere har job i den kreative industri, og det er 2,5 gange så mange som i bil-industrien. Den kreative industri er af stor betydning for Europa både målt på beskæftigelse og målt på omsætning. Og i modsætning til Europas traditionelle erhverv er de kreative brancher i konstant vækst.

'Kommenter' eller 'Synes godt om' på Kodas Facebook

Investeringer i kultur betaler sig

Mens Europas kreative industri har oplevet stigende vækstkurver og øgede indtægter, har resten af erhvervslivet oplevet et tilsvarende fald. Den øgede vækst illustrer meget godt, at investeringer i den kreative industri betaler sig, når man har et system for intellektuel ejendomsret, der sikrer afkast for investeringerne.

”Undersøgelsen viser, at den kreative industri er et vigtigt erhverv – kulturelt og økonomisk. Kultur og kreative idéer kan ikke outsources og masseproduceres, og derfor er disse erhverv både med til at skabe arbejdspladser og fremtidssikre den europæiske kulturarv. Det er derfor vigtigt, at vi har gode rammevilkår for de kreative erhverv”, siger Kulturminister Marianne Jelved.

Den danske filmkomponist Frans Bak oplever selv, hvordan hans arbejde med at skabe musik bliver en del af noget større:

"For mig som komponist er det positivt at se, hvordan kreativt indhold bidrager så massivt til den Europæiske økonomi og beskæftigelse. Når jeg eksempelvis skriver musik til danske og udenlandske tv-serier som Forbrydelsen, Nikolaj & Julie og Lilyhammer, oplever jeg, hvordan min musik bliver en del af noget meget stort, der også involverer mange andre mennesker. Ikke kun under produktionerne men i lang tid efter - og ikke kun i Danmark, men i hele verden. Det synes jeg, at undersøgelsen understreger - at kreativt indhold kan sætte endog meget store økonomiske kræfter i spil".

Ophavsretten sikrer vækst

Trods den kreative industris betydning for Europas fremtid arbejder stærke kræfter i EU på at lempe ophavsretten og dermed gøre idéer og kultur til noget, det bliver sværere at tjene penge og skabe arbejdspladser på. EU-kommissionen har en reform af ophavsretten på dagsordenen, og udfaldet af dette arbejde bliver afgørende for, hvordan Koda kan forvalte medlemmernes rettigheder i fremtiden. De nye tal viser, at ophavsretten er af afgørende betydning for beskæftigelse, vækst og modstandsdygtighed over for økonomiske krisetider, og at den kun er blevet mere væsentlig i takt med digitaliseringen.

De mange ansatte i den kreative branche er afhængige af, at der er et indhold, for det er det, der skaber arbejdspladserne.  Hvis man gør indholdet frit, går vi de store udbyderes veje, og de producerer jo ingenting, de tjener bare penge på den vare, kunstnerne har skabt”, siger Kodas bestyrelsesformand Niels Mosumgaard.

Kunstnerne oplever ofte, at kulturen har lav prioritet på den politiske dagsorden. Og den lave prioritering kan gå ud over kunsten, mener Jens Skov fra det danske rockband Veto:

”Det kræver både tid og fordybelse at skabe musik. Derfor har vi som kunstnere brug for ordentlige politiske rammevilkår”

Nøgletal fra rapporten 
  • Den kreative industri er den mest kriseresistente: har haft stigende vækstkurver, mens resten af erhvervslivet har haft faldende.
  • Den kreative industri er den tredjestørste i Europa målt på beskæftigelse. 7 mio. europæere har job i den kreative industri i EU. Det er 2,5 gange så mange som i bil-industrien.
  • Kultur er en vigtig bidragyder til EU’s samlede økonomi. Den kreative industri bidrager med 535,9 mia. EUR til Europas BNP.

'Kommenter' eller 'Synes godt om' på Kodas Facebook

Fakta om rapporten

Rapporten er udarbejdet af EY (tidligere kendt som Ernst & Young) med titlen Creating Growth: Measuring Cultural and Creative Markets in the EU. Undersøgelsen omfatter bogbranchen, aviser og magasiner, musik, scenekunst, tv, film, radio, spil og computerspil, billedkunst, arkitektur og reklamebranchen. Rapporten er bestilt af paraplyorganisationen GESAC (European Grouping of Societies of Authors and Composers) i fællesskab med 18 samarbejdspartnere og støtteorganisationer.