Den danske musikbranche er en milliardindustri

Helt ny branchestatistik fra Rambøll dokumenterer, at musikken bidrager med hele 6,4 milliarder kroner om året til dansk økonomi.

Musikbranchen beriger ikke kun dansk kultur. Den er også en milliardindustri, der er med til at finansiere vores samfund. Det viser en helt ny branchestatistik, som Rambøll har udarbejdet på vegne af den danske musikbranche.
Statistikken, der offentliggøres i dag, sætter for første gang veldokumenterede tal på en branche, der bidrog med hele 6,4 milliarder kroner til samfundsøkonomien i 2012 og samtidig beskæftiger en stor gruppe mennesker.

Flest indtægter fra live og indspillet musik

Livemusikken udgør mere end halvdelen af den samlede økonomi i dansk musik med en omsætning på 3,7 milliarder kroner. Men indtægterne kommer ikke kun fra billetsalg. I forbindelse med koncerter bruger publikum næsten dobbelt så mange penge på blandt andet mad og drikke som på billetter. Og med et samlet publikumstal på over syv millioner er koncerter, spillesteder og festivaler et område med stor økonomisk betydning og potentiale for både dansk musik og samfundet som helhed.
Den nye statistik viser også, at næsten 40 procent af dansk musiks bidrag til samfundsøkonomien har sit udspring i den indspillede musik. Indtægterne fra blandt andet fysisk og digitalt salg, streaming og aftaler om brug af musik med radio- og tv-stationer spiller således en langt vigtigere rolle i musikkens økonomi end hidtil dokumenteret.

Musikeksport større end forventet

Musikeksporten udgør godt 500 millioner kroner af dansk musiks samlede omsætning. Det er langt mere, end hidtidige beregninger har kunnet dokumentere. På grund af endnu ikke udviklede branchestandarder er der herudover en større udokumenterbar omsætning, som ikke er medregnet i statistikken for 2012, der udelukkende er baseret på dokumenterbar omsætning.

Godt statistisk redskab
Det omfattende datamateriale, der danner udgangspunkt for den første, veldokumenterede branchestatistik, er tilvejebragt ved en stor, fælles indsats af Dansk Live, IFPI, MXD, Koda og Gramex.
”Samarbejdet omkring statistikken har fungeret upåklageligt og lover godt - ikke bare for de kommende års musikstatistikker, men også for dansk musiks fremtid”, udtaler en tilfreds underdirektør i Gramex, Thomas Maagaard Dyekjær, der har været tovholder på projektet.
Også Kodas administrerende direktør, Anders Lassen, er glad for det nye redskab, som viser, at musikbranchen står bag mere end 4.300 årsværk i Danmark.
”Den nye branchestatistik er et godt udgangspunkt for, at vi i løbet af de kommende år kan arbejde endnu mere målrettet på at belyse musikkens samfundsøkonomiske værdi”, siger han.


HENT RAMBØLLS BRANCHESTATISTIKFor yderligere info og interview:

Kommunikationschef Nicolaj Hyltén-Cavallius,
Koda: 22 27 79 21 eller nhc@koda.dk

Kommunikationschef Lasse Lindholm,
IFPI: 26 23 38 33 eller lal@ifpi.dk

Adm. direktør Thomas Rohde,
Music Export Denmark (MXD): 20 35 84 44 eller thomas@mxd.dk

Sekretariatschef Jakob Brixvold,
Dansk Live: 25 14 24 84 eller jakob@dansklive.dk

Underdirektør Thomas Maagaard Dyekjær,
Gramex: 20 11 42 24 eller tmd@gramex.dk