Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Dansk musik omsætter for milliarder

Musikbranchen bidrager årligt med mere end 7 milliarder kroner til dansk økonomi. Det viser nye tal, som Rambøll offentliggør i dag.

Musik spiller en vigtig rolle i mange danskeres liv. Samtidig spiller musikken også en vigtig økonomisk rolle i samfundet. Det dokumenterer en omfattende branchestatistik, som Rambøll har udarbejdet på vegne af IFPI, Koda, Dansk Live, MXD, Gramex og DMFF. Branchestatistikken, der i dag præsenteres på Folkemødet på Bornholm, slår fast, at dansk musik omsatte for 7 milliarder kroner sidste år. Det er en stigning på 9 % sammenlignet med 2012.

Skatteminister Morten Østergaard, der er til stede ved offentliggørelsen på Folkemødet, er glad for, at der kommer nye tal på bordet: "De kreative brancher er en vigtig del af fremtidens erhvervsliv. Og musikbranchen er et eksempel på, hvordan talenter, ny teknologi og globalt udsyn kan anvendes til at skabe vækst til gavn for brugere og samfund".

Musik skaber merværdi for samfundet

Statistikken viser, at musik genererer en bemærkelsesværdig stor merværdi. Eksempelvis bruger publikum ved livekoncerter flere penge på mad og drikke end på selve billetten. Livemusik har i 2013 skabt en samlet omsætning på godt 4,1 milliarder. Heraf stammer halvdelen fra direkte relateret omsætning på eksempelvis mad og drikkevarer.

Udenlandsk kapital bidrager også mærkbart til den omsætning, musikken skaber i det danske samfund. Musikeksporten, der både dækker over musikturisme til Danmark og eksport af dansk musik, udgør i 2013 over 7 % af den samlede omsætning.

Se: infochart med nøgletal

Streaming sætter skub i væksten

Rambølls statistik giver desuden et klart billede af, at den indspillede musik med en bruttoomsætning på 2,5 milliarder kroner er i sund fremgang. Det skyldes ikke mindst samarbejdet med nye digitale musiktjenester. Hele 52 % er omsætningen fra streaming eksempelvis steget, når man sammenligner med tallene for 2012.

Jakob Plesner Mathiasen, der er direktør i musikselskabernes brancheorganisation IFPI, er optimistisk på den samlede branches vegne:”Rambølls tal understreger to ting. For det første, at dansk musik har en reel samfundsøkonomisk pondus, der skal tages seriøst. For det andet, at dansk musik er blevet markant bedre til at møde omverdenens behov”.

Dansk Musikstatistik 2013 er en samlet opgørelse af musikkens omsætning på bruttoniveau. IFPI, Koda, Dansk Live, MXD, Gramex og DMFF har alle leveret datamateriale til Rambøll.

Facts fra Musikstatistikken 2013


Musikbranchen bidrager til samfundsøkonomien

 • Musikbranchen har en omsætning på 7,005 milliarder årligt
 • Den årlige omsætning svarer til 4.478 årsværk
 • Ved sammenligning med branchestatistikken fra 2012 er omsætningen i musikbranchen steget med 9 %

 

Indspillet musik er i vækst på grund af streaming

 • Indspillet musik udgør 36,3 % af den samlede omsætning i musikbranchen i 2013 svarende til 2,54 milliarder
 • Ved sammenligning med branchestatistikken fra 2012 er omsætningen inden for streaming steget med 52 % 

Vækst inden for livemusik

 • Livemusik udgør 59,8 % af den samlede omsætning i musikbranchen i 2013 svarende til 4,19 milliarder
 • Ved sammenligning med branchestatistikken fra 2012 er omsætningen inden for livemusik steget med 13 %
   

Relateret omsætning udgør en vigtig andel

 • Ved livemusik udgør anden publikumsomsætning (mad og drikkevarer) 50 % af omsætningen
 • Øvrig musikomsætning som merchandise, reklamer og sponsorater udgør 3,9 % af den samlede omsætning i 2013

 
Musikeksporten stiger

 • Musikeksport udgør 7,7 % af den samlede omsætning i musikbranchen i 2013 svarende til 540 millioner
 • Ved sammenligning med branchestatistikken fra 2012 er omsætningen inden for musikeksport steget med 6 %

 

Læs mere

Download Dansk Musikstatistik 2013 her.

Læs mere om arrangementet på Folkemødet her.