Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Dagsorden til Kodas generalforsamling den 25. april 2016

Her kan du se den endelige dagsorden til Kodas generalforsamling 2016 inklusiv forslag fra medlemmerne.

Dagsorden til Kodas Generalforsamling

Mandag den 25. april 2016, kl. 15.00
Lautrupsgade 9, 2100 København Ø

Ifølge § 17 i Kodas vedtægter er der følgende dagsorden:

 

1. Beretning om årets virksomhed

 

2. Fremlæggelse af regnskabet for 2015 med status pr. 31.12.2015

 

3. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Ifølge lovene afgår efter tur komponist Niels Marthinsen, komponist Maj-Britt Kramer og tekstforfatter Jacob Morild.

Dansk Komponistforening indstiller Niels Marthinsen til genvalg.

Danske Jazz-, Beat- og Folkemusikautorer indstiller Morten Alfred Høirup til valg.

Danske Populærautorer indstiller Jacob Morild til genvalg.

 

4. Valg af revisorer

Ifølge Kodas love § 21, stk. 2 vælges på generalforsamlingen blandt medlemmerne fire kritiske revisorer. Valget af de kritiske revisorer gælder for et år. Genvalg kan finde sted.

Danske Jazz-, Beat- og Folkemusikautorer indstiller Kasper Michael Wagner til genvalg.

Danske Populærautorer indstiller Lasse Lunderskov til genvalg.

Dansk Komponistforening indstiller Morten Olsen til genvalg.

Musikforlæggerne i Danmark indstiller Kurt Andreasen til genvalg.

 

5. Forslag fra medlemmerne

Der er kommet følgende indlæg/forslag fra Arne Würgler:

1.       

Tak for udkast til nye vedtægter, som jeg har læst med interesse. Jeg går ud fra, at der bliver lejlighed til en nærmere drøftelse af de enkelte paragraffer på generalforsamlingen, herunder paragraf 16. Hvad angår paragraf 18 synes jeg, at fradrag op til 20% til administration (ca.16 -17 mio. kr.) af de kulturelle midler er for mange penge til byrokrati. Jeg synes 10% må være fuldt tilstrækkeligt.

2.       

Vedr. Generalforsamling:

KODAs ordinære generalforsamling finder som bekendt altid sted i slutningen af april, men forslag fra medlemmerne skal ifølge nye vedtægter være KODA i hænde allerede inden d. 1 marts, altså lang før medlemmerne får indkaldelse med regnskab og forslag fra bestyrelsen mm., og altid lang tid før medlemmer ved hvad der faktisk er i spil. Det giver ingen mening.

Jeg skal derfor venligst foreslå, at fristen for medlemmernes indsendelse af forslag rykkes til efter de har modtaget den officielle indkaldelse.

 

6. Eventuelt.

Forslag fra medlemmernes side skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. marts i det år, hvor generalforsamlingen skal holdes. Opmærksomheden henledes på, at kun medlemmer, der kan legitimere sig, har adgang til generalforsamlingen.

7. april 2016