Dagsorden til Kodas generalforsamling den 25. april 2016

Her kan du se den endelige dagsorden til Kodas generalforsamling 2016 inklusiv forslag fra medlemmerne.

Dagsorden til Kodas Generalforsamling

Mandag den 25. april 2016, kl. 15.00
Lautrupsgade 9, 2100 København Ø

Ifølge § 17 i Kodas vedtægter er der følgende dagsorden:

 

1. Beretning om årets virksomhed

 

2. Fremlæggelse af regnskabet for 2015 med status pr. 31.12.2015

 

3. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Ifølge lovene afgår efter tur komponist Niels Marthinsen, komponist Maj-Britt Kramer og tekstforfatter Jacob Morild.

Dansk Komponistforening indstiller Niels Marthinsen til genvalg.

Danske Jazz-, Beat- og Folkemusikautorer indstiller Morten Alfred Høirup til valg.

Danske Populærautorer indstiller Jacob Morild til genvalg.

 

4. Valg af revisorer

Ifølge Kodas love § 21, stk. 2 vælges på generalforsamlingen blandt medlemmerne fire kritiske revisorer. Valget af de kritiske revisorer gælder for et år. Genvalg kan finde sted.

Danske Jazz-, Beat- og Folkemusikautorer indstiller Kasper Michael Wagner til genvalg.

Danske Populærautorer indstiller Lasse Lunderskov til genvalg.

Dansk Komponistforening indstiller Morten Olsen til genvalg.

Musikforlæggerne i Danmark indstiller Kurt Andreasen til genvalg.

 

5. Forslag fra medlemmerne

Der er kommet følgende indlæg/forslag fra Arne Würgler:

1.       

Tak for udkast til nye vedtægter, som jeg har læst med interesse. Jeg går ud fra, at der bliver lejlighed til en nærmere drøftelse af de enkelte paragraffer på generalforsamlingen, herunder paragraf 16. Hvad angår paragraf 18 synes jeg, at fradrag op til 20% til administration (ca.16 -17 mio. kr.) af de kulturelle midler er for mange penge til byrokrati. Jeg synes 10% må være fuldt tilstrækkeligt.

2.       

Vedr. Generalforsamling:

KODAs ordinære generalforsamling finder som bekendt altid sted i slutningen af april, men forslag fra medlemmerne skal ifølge nye vedtægter være KODA i hænde allerede inden d. 1 marts, altså lang før medlemmerne får indkaldelse med regnskab og forslag fra bestyrelsen mm., og altid lang tid før medlemmer ved hvad der faktisk er i spil. Det giver ingen mening.

Jeg skal derfor venligst foreslå, at fristen for medlemmernes indsendelse af forslag rykkes til efter de har modtaget den officielle indkaldelse.

 

6. Eventuelt.

Forslag fra medlemmernes side skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. marts i det år, hvor generalforsamlingen skal holdes. Opmærksomheden henledes på, at kun medlemmer, der kan legitimere sig, har adgang til generalforsamlingen.

7. april 2016

Seneste nyt

09. maj 2019
Generalforsamling 2019: Nyt bestyrelsesmedlem valgt ind
Til årets generalforsamling i Koda valgte musikforlæggerne et nyt bestyrelsesmedlem ligesom et forslag om at tilføje et eksternt bestyrelsesmedlem blev vedtaget. Derudover var det sidste generalforsamling med Niels Mosumgaard i spidsen, da han efter seks begivenhedsrige år takker af som formand for Kodas bestyrelse.

07. maj 2019
Sys Bjerre - Jeg har altid skrevet sange med fællesskabet for øje
Komponisten og sangskriveren, Sys Bjerre, ramte hitlisterne i 2008 med sangen ’Malene’. Hun har udgivet fire albums i eget navn, deltog i 2017 i Karrierekanonen med bandet Duks og har derudover også skrevet for andre kunstnere, til musicals og til sangbøger. Tiden bliver brugt flittigt – Sys Bjerre kalder sig selv multipassioneret, og det giver rum for både musikken og for de mange andre ’missioner’, som Sys Bjerre arbejder med. Den 8. maj kan du møde Sys Bjerre i en artist talk, når Koda, DPA og DJBFA inviterer til ’songwriters masterclass’, hvor Sys sammen med Mathilde Falch giver et indblik i, hvordan de hver især arbejder med sangskrivning.

06. maj 2019
Mathilde Falch – musikken kan gøre en forskel
Komponisten og sangskriveren, Mathilde Falch, har noget på hjerte. Med en titel som ambassadør for SIND (Landsforeningen for psykisk sundhed), bruger hun en stor del af sit arbejdsliv på at afholde fortællekoncerter – et koncertformat, som levner plads og rum til nærvær, og som giver indblik i hvad, der ligger bag hendes poetiske, musikalske univers. Den 8. maj kan du møde Mathilde Falch i en artist talk, når Koda, DPA og DJBFA inviterer til ’songwriters masterclass’, hvor Mathilde sammen med Sys Bjerre giver et indblik i, hvordan de hver især arbejder med sangskrivning.