Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Corona kom i vejen for rekordomsætning

Coronapandemien var skyld i et betydeligt økonomisk tab for Koda i 2020. Alligevel endte den samlede omsætning bedre end frygtet, og hvis ikke pandemien havde lukket store dele af kulturlivet ned, havde Koda opnået en rekordomsætning i 2020.

Coronapandemien løb med de fleste overskrifter i 2020, hvilket naturligvis også var tilfældet hos Koda. Særligt nedlukningen af markedet for baggrundsmusik (restauration, hoteller og detailhandel) og aflysningen af koncerter var årsagen til et betydeligt indtægtstab på knap 80 millioner kroner.

Alligevel endte Kodas samlede omsætning bedre end frygtet, og det skyldes primært, at der parallelt med det coronarelaterede indtægtstab kom et par større betalinger for fortiden på tv-, radio og udlandsområdet, som trak omsætningen op.

I alt omsatte Koda for 966 millioner kroner i 2020, hvilket betyder, at i alt 856 millioner kroner vil blive udbetalt til de rettighedshaverne i Danmark og udlandet, hvis musik har genereret indtægterne. Det fremgår af Kodas årsberetning, som udkommer i dag.

 

Det er lykkedes at begrænse et ellers markant tab - Gorm Arildsen

 

”2020 har været et ualmindeligt hårdt år for både medlemmer og kunder. Året har været præget af en enorm usikkerhed omkring fremtiden, og vi er på den baggrund glade for, at det er lykkedes at begrænse et ellers markant tab på de indtægtsområder, der var ramt af nedlukning. På trods af pandemiens åbenlyse udfordringer har vi dog også gennemført en række langsigtede initiativer, som skal sikre vores medlemmer de bedst mulige vilkår for brugen af deres rettigheder på lang sigt. I løbet af 2020 fik vi blandt andet indgået en række nye medieaftaler, taget et principielt opgør med Google om brugen af vores medlemmers musik på YouTube, og så har vi intensiveret vores indsats for at sikre medlemmernes indtægter fra udlandet,” udtaler Kodas direktør, Gorm Arildsen, om årets resultat.

Streamingområdet i fremgang

Det var ikke kun betalinger fra fortiden, som bidrog positivt til Kodas omsætning i 2020, for nedlukningerne havde ingen negative konsekvenser for indtægterne fra musik- og videostreamingtjenesterne – snarere tværtimod.

I løbet af 2020 tegnede flere danskere abonnementer hos videostreamingtjenesterne, ligesom Koda indgik flere nye aftaler, hvilket samlet set betød, at Kodas indtægter på dette område steg med 15 procent. Også området for musikstreaming var i 2020 inde i en positiv udvikling, og her steg Kodas indtægter med 10 procent med en samlet omsætning på 90 millioner kroner.

Musikbranchen er stadig massivt udfordret

Pandemiens indvirkning på sangskriverne og komponisternes omsætning trækker desværre lange spor ind i 2021. Kulturlivet er stadig helt eller delvist lukket ned, og det er endnu uvist, hvornår og i hvilket omfang koncertområdet, som lige nu udgør den største udfordring for Kodas medlemmer og musikbranchen, kan vende tilbage til et oprindelige niveau.

 

Vi håber, at det snart bliver muligt at holde koncerter igen - Gorm Arildsen

 

”Kodas medlemmer vil alene på baggrund af omsætningen i 2020 få 76 procent mindre udbetalt for koncerter end året før, og samtidig var der sidste år et fald på 80 procent i antallet af udenlandske koncerter registreret af Kodas medlemmer. En del af dette indtægtstab vil først slå igennem i udbetalingerne i 2021. Så på vores medlemmers og livebranchens vegne håber vi inderligt, at det snart bliver muligt at afholde koncerter i eller anden form igen, så de får muligheden for at rette op på bare en del af deres indtægtstab fra årets første fem måneder,” udtaler Gorm Arildsen.

Hent Kodas årsberetning 2020

 

Gennemsigtighedsrapport 2020

 

Årsrapport om Kodas kulturelle midler 2020
 • For første gang udgiver Koda Kultur en årsrapport om anvendelsen af Kodas kulturelle midler. Rapporten giver blandt andet indsigt i, hvordan midlerne er blevet anvendt, og hvordan ansøgere og støttemodtagere fordeler sig i forhold til køn, alder og geografi. Se årsrapport om anvendelsen af de kulturelle midler
Årets økonomiske resultat i hovedtal

 • Samlede omsætning: 966 millioner kroner
  (1.017 millioner kroner i 2019)
 • Beløb til fordeling: 856 millioner kroner
  (907 millioner kroner i 2019)
 • Omsætning koncerter: 46 millioner kroner
  (91 millioner kroner i 2019)
 • Omsætning megakoncerter: 3 millioner kroner
  (14 millioner kroner i 2019)
 • Omsætning baggrundsmusik: 90 millioner kroner
  (103 millioner kroner i 2019)
 • Omsætning streaming af tv, film og serier: 78 millioner kroner
  (68 millioner kroner i 2019)
 • Omsætning streaming og download af musik: 90 millioner kroner
  (81 millioner kroner i 2019)
 • Omsætning radio: 146 millioner kroner
  (120 millioner kroner i 2019)
 • Omsætning udland: 80 millioner kroner
  (68 millioner kroner i 2019)