Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig
Koda anbefaler det såkaldte komponistforbehold til aftaler om musik i audiovisuelle produktioner.

Brug komponistforbeholdet i dine aftaler for at sikre dig fremtidig betaling

Koda opfordrer alle medlemmer, som er ved at forhandle en aftale om at skabe musik til audiovisuelle produktioner, til at bruge det såkaldte komponistforbehold. På den måde beskytter medlemmerne deres rettigheder og sikrer sig en fremtidig betaling.

Medlemmer af Koda, som skaber musik til tv-serier, spillefilm eller andre audiovisuelle produktioner, bliver mødt af nye krav, når de forhandler aftaler med de internationale streamingtjenester. Tjenesterne forlanger i nogle få tilfælde, at medlemmerne forærer deres ret til fremtidige betalinger væk, hvis de vil være sikre på at få opgaven – men som medlem af Koda kan man ikke gøre det, som tjenesterne forlanger.

For at hjælpe medlemmerne med at forbeholde sig de rettigheder, som de allerede har overdraget til Koda efter medlemserklæringen, anbefaler Koda alle medlemmer at bruge det såkaldte komponistforbehold, som kan indsættes i aftalerne.

”Det handler om at værne om vores medlemmer og sikre dem en rimelig betaling. Vi har et godt kollektivt system, hvor pengene blandt andet er med til, at der også skabes ny musik i morgen. Det er ikke rimeligt, at nogle medlemmer kun bliver tilbudt en engangsbetaling – også selvom det kun er få medlemmer, der oplever dette. De skal hverken afskæres fra at få betaling for den værdi, de tilfører, eller afskæres fra at få andel af den succes, en tv-serie eller film kan få. Det har vi allerede sikret via Kodas medlemserklæring, men for at hjælpe medlemmerne i aftaleforhandlingssituationen, har vi nu også udformet et komponistforbehold til medlemmerne,” siger Dicle Duran Nielsen, juridisk chef i Koda.

Find komponistforbeholdet og en vejledning her