Kodas decemberudbetaling indeholder store beløb for musik spillet på tv.

Årets sidste udbetaling indeholder store beløb
for musik spillet på tv

Er din musik blevet spillet i tv, skal du holde ekstra godt øje med årets fjerde og sidste udbetaling fra Koda. Udbetaling for musik brugt på tv er nemlig klart det største område i Kodas decemberudbetaling.

Det er blevet tid til årets sidste udbetaling fra Koda. I alt udbetales der knap 146 millioner kroner. Mere end 65 millioner kroner udbetales til Kodas medlemmer i Danmark, Grønland og på Færøerne, og mere end 80 millioner udbetales til de udenlandske musikskabere, der har fået deres musik spillet i Danmark.
Mere end 550.000 forskellige afspillede musikværker danner baggrund for udbetalingen. Værkerne er spillet i både ind- og udland på alt fra streamingtjenester til koncerter og i radioen.

  • Se alle kanaler, koncerter, tjenester og lande, vi udbetaler for her
Største beløb for musik brugt i tv

Udbetalingerne for musik brugt på tv er klart de største i årets decemberudbetaling. Udover de kvartalsudbetalte tv-områder er der udbetaling for første halvår af 2018 på en række tv-kanaler, herunder Discovery Network Denmarks kanaler, TV2 Regioner og DK4.

Yderligere indeholder decemberudbetalingen en ny reklameudbetaling på en række tv-kanaler med uplink fra England samt slutudbetalinger på flere kvartalsudbetalte tv-områder.

  • Læs mere om udbetalingen for musik brugt op tv her
Dansk musik populært i Norge

Koda udbetaler mere end 11 millioner kroner for brug af de danske musikskaberes værker i udlandet. Cirka 8.800 medlemmer modtager en betaling fordelt på knap 75.000 musikværker brugt udenfor Danmark.

En femtedel af beløbet kommer fra dansk musik i Norge i denne udbetaling. Koda-medlemmernes musik er primært blevet spillet på tv (39 procent), efterfulgt af koncert (23 procent) og streamingtjenester (15 procent).

Nedenfor ses de fem lande, hvor Koda udbetaler de største beløb fra. I parenteserne ses, hvilken former for musikbrug, medlemmerne modtager de største beløb fra.
Top-5 lande i decemberudbetalingen er:

  1. Norge (Koncert og tv)
  2. Frankrig (tv)
  3. Finland (tv, streaming on-demand og radio)
  4. Sverige (streaming on-demand og koncert)
  5. Italien (streaming on demand, koncert og tv)

 

  • Hvis du er Koda-medlem, kan du se din udbetaling på Mit Koda
  • Læs flere detaljer om udbetalingen her