Ansøgningsfrist for Koda-Dramatik støtte 2014

Koda-Dramatik støtter hvert år ny dansk musikdramatik gennem uddeling af projektstøtte og legater. Fristen for at søge støtte er fredag den 31. oktober 2014.
Om støtte fra Koda-Dramatik

Støtten gives til at skabe/opføre danske musikdramatiske værker på steder og i sammenhænge, hvor de ikke normalt finder sted. Der kan også søges støtte til arbejds-, rejse- og studielegater, hvis kunstneren bidrager til dansk musikdramatik ved at iværksætte nyskabende projekter.

Hvordan søger jeg?

Du kan søge om støtte fra Koda-Dramatik via online-ansøgningsskemaet på Kodas hjemmeside, senest fredag den 31. oktober 2014. Ansøgningen skal indeholde en detaljeret beskrivelse af projektet, et budget og følgende oplysninger:

·         Hvordan realiseres projektet?

·         Hvordan honoreres komponisten? Det er vigtigt, at komponisten sikrer sig både et bestillingshonorar og et fremførelseshonorar. (Koda afregner ikke for musikdramatiske forestillinger).

·         Er der søgt støtte andre steder?

Vigtig information, hvis du allerede har søgt

Vi har i perioden fra den 17. – 29. september haft tekniske problemer med vores online-ansøgningsskema. Hvis du har sendt online-ansøgning i den periode, beder vi dig kontakte os på teater@koda.dk for at sikre, at vi har modtaget den.