Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Tidligere udbetalinger
Medlem
Fordeling af andele
Bearbejdelse og ændringer af værker
Selvforvaltning
Aftaler
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Søg støtte
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Ansøgningsfrist for Koda-Dramatik støtte 2014

Koda-Dramatik støtter hvert år ny dansk musikdramatik gennem uddeling af projektstøtte og legater. Fristen for at søge støtte er fredag den 31. oktober 2014.
Om støtte fra Koda-Dramatik

Støtten gives til at skabe/opføre danske musikdramatiske værker på steder og i sammenhænge, hvor de ikke normalt finder sted. Der kan også søges støtte til arbejds-, rejse- og studielegater, hvis kunstneren bidrager til dansk musikdramatik ved at iværksætte nyskabende projekter.

Hvordan søger jeg?

Du kan søge om støtte fra Koda-Dramatik via online-ansøgningsskemaet på Kodas hjemmeside, senest fredag den 31. oktober 2014. Ansøgningen skal indeholde en detaljeret beskrivelse af projektet, et budget og følgende oplysninger:

·         Hvordan realiseres projektet?

·         Hvordan honoreres komponisten? Det er vigtigt, at komponisten sikrer sig både et bestillingshonorar og et fremførelseshonorar. (Koda afregner ikke for musikdramatiske forestillinger).

·         Er der søgt støtte andre steder?

Vigtig information, hvis du allerede har søgt

Vi har i perioden fra den 17. – 29. september haft tekniske problemer med vores online-ansøgningsskema. Hvis du har sendt online-ansøgning i den periode, beder vi dig kontakte os på [email protected] for at sikre, at vi har modtaget den.