Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Analyse: Konsekvenser af alternativ afregningsmodel på streamingtjenesterne

"Lidt flere penge til kunstnere, der i forvejen tjener mest", det er med få ord hovedkonklusionen på en ny analyse af en alternativ model for afregning til kunstnere for brug af musik på streamingtjenester. Resultaterne af analysen blev fremlagt af Phd, Rasmus Rex ved et Koda-seminar på weekendens SPOT Festival i Århus.

Det har i et stykke tid været diskuteret, om alternativer til den nuværende afregningsmodel på streamingtjenester vil flytte penge fra de mest spillede mainstream-kunstnere til mere nicheprægede kunstnere. Virkeligheden viser sig i højere grad at være den modsatte. Rasmus Rex Pedersen - Ph.d. og forsker på Rytmisk Musikkonservatorium og Roskilde Universitet - har analyseret konsekvenserne af en såkaldt "per user"-model i forhold til den nuværende "pro rata".

Brugercentreret alternativ

I dag samles alle indtægter fra streaming i én stor pulje. Den pulje fordeles til rettighedshaverne. Hvor meget den enkelte rettighedshaver får, afhænger af, hvor mange gange den enkelte rettighedshavers musik er blevet afspillet, i forhold til den totale sum af afspilninger på en streamingtjeneste inden for en måned. Det betyder, at hvis du som rettighedshaver eksempelvis har rettighederne til en 1000-del af den samlede mængde af musiknumre, der er blevet afspillet på en tilfældig streaming-tjeneste, så vil du også modtage en 1000-del af den samlede afregning til rettighedshaverne fra den pågældende streaming-tjeneste. Denne afregningsmodel er den såkaldte ’pro-rata’-model.

Et alternativ til "pro rata"-modellen er en såkaldt "per user"-model, hvor indtægterne fra streaming ikke puljes sammen i én stor pulje, men fordeles til rettighedshaverne i forhold til den enkelte brugers lytning. Så hvis en bruger udelukkende hører din musik, vil denne brugers bidrag til rettighedsbetalingerne kun gå til dig – uanset hvor mange afspilninger der i alt er tale om.

Forskellen på de to modeller er altså, om betalingen til rettighedshaverne baserer sig på summen af den totale mængde streams eller de enkelte brugeres streams.

Fordel for top 500

Rasmus Rex har i samarbejde med Koda analyseret på data fra august 2013 på den danske udgave af Wimp. Og konklusionen er, at en overgang til "per user"-modellen vil være en fordel for de mest populære og mest spillede kunstnere. I modsætning til hvad mange måske har forventet, vil den alternative model betyde en økonomisk gevinst for danske kunstnere i top 500 over de mest spillede.

Læs også: Koda på SPOT Festival

Talknuseri dræber myter

Kodas direktør Anders Lassen var på panelet ved Koda-seminaret på Spot, og han er meget tilfreds med, at vi nu har fået knust nogle tal og dermed kan aflive nogle myter om, hvad en alternativ afregningsmodel kan betyde. Anders Lassen mener, at streamingtjenester stadig er en ny måde at forbruge musik på, og at vores diskussioner om alternative afregningsmodellerne skal bygge på grundige analyser af, hvad konskvenserne faktisk er, når man kigger på de faktiske forbrugsmønstre. Samtidig skal man også være opmærksom på, at en brugercenteret afregningsmodel vil være langt dyrere at administrere, og dermed i sidste ende kan betyde en mindre betaling til rettighedshaverne for brug af deres musik på streamingtjenester.