Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

19 musikalske projekter har modtaget støtte fra Projektpuljen

Projektudvalget har uddelt bevillinger for første gang, og har i denne runde valgt at støtte 19 projekter med et-årige bevillinger. I alt blev der uddelt næsten to millioner kroner fra Projektpuljen.

Projektpuljen under Koda Kultur har for første gang uddelt bevillinger. I år har 19 ud af 148 ansøgere fået del i den samlede pulje, herunder har udvalget blandt andet bidraget til realiseringen af 12 festivaler geografisk og genremæssigt fordel i Danmark samt fem projekter, der er rettet mod uddannelses- og undervisningsforløb fokuseret på sangskrivning og komposition, både for børn og unge og for talent/elite.

  • Se alle legatmodtagerne her

Formålet med denne pulje er at støtte større projekter eller kommunikationstiltag i ind- og udland, for eksempel festivaler eller kampagner med fokus på skabelse og formidling af ny musik, som ikke nødvendigvis er forankret i en specifik musikalsk faglighed. Der skal være tale om projekter med en vis rækkevidde, eller tiltag som skønnes at have bred, national interesse og appel.

Projektpuljens udvalg har i udvælgelsen af ansøgningerne lagt særligt vægt på følgende kriterier:

  1. Projekter der bidrager til udvikling af og kvalitet i det danske musikliv
  2. Projekter med national forankring
  3. Projekter der har fokus på diversitet i dansk musikliv

Læs mere om Projektpuljen her

FAKTA

  • I år var der 148 ansøgere. I alt har 19 fået støtte
  • Næste ansøgningsfrist er 23. januar 2020. Ansøgning foretages via den fælles ansøgningsportal koda.onlinelegat.dk. Der er åbent for ansøgninger fra primo januar 2020. Forventeligt vil der fra 2020 være tre årlige ansøgningsfrister; den 23. januar, den 21. maj og den 20. oktober.
  • Støttemodtagerne har fået fra 25.000-250.000 kr.
  • Læs mere om Koda Kulturs støttemidler her