Afgørelser fra Kodas klagenævn

Nedenfor ses en kronologisk oversigt over afgørelser fra Kodas klagenævn.

Alle afgørelser kan hentes som pdf-filer.

  • Sag KK-1-2018 01.08.2018
    Klage over afslag på registrering af overdragelse af musikforlagskontrakter fra et konkursramt musikforlag til et nyetableret musikforlag