Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Tidligere udbetalinger
Medlem
Fordeling af andele
Bearbejdelse og ændringer af værker
Selvforvaltning
Aftaler
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Søg støtte
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Librarymusik

Librarymusik 

Ved librarymusik, også kaldet produktionsmusik, forstås musikværker, der har til formål at blive anvendt som underlægningsmusik i film, tv-programmer, reklamefilm, computerspil og tilsvarende produktioner. Libraryordningen kan ikke bruges, når der er tale om bestillingsmusik, der er specialkomponeret til en specifik produktion. Den kan heller ikke bruges til musik, der ikke skal anvendes som underlægning. 

Kodas medlemmer kan vælge selv at forvalte de mekaniske rettigheder til deres libraryværker, dvs. rettighederne til kopiering og synkronisering. Det betyder, at Kodas medlemmer selv kan forhandle aftaler med de mange produktionsselskaber, der bruger færdigproduceret underlægningsmusik i film, tv, radio og reklamer.  

Med sådanne aftaler kan produktionsselskaberne sammenstille lyd og billede samt eventuelt senere lave kopier af produktionen, såfremt der er tale om et fysisk produkt, fx DVD’er. Kopieringsrettighederne til online-brug administreres derimod stadig af Koda, og denne rettighed licenseres i Kodas onlineaftaler. Dermed får danske komponister mulighed for at konkurrere på lige fod med udenlandske komponister, der ikke er medlem af Koda. 

Forlagsregistrering af librarymusik 

Forlag kan registrere librarymusik på vegne af komponister, enten via en eksisterende forlagsaftale eller ved at kontakte Koda med henblik på en ny aftale. Det enkelte værk registreres som librarymusik ved at sætte en markering i feltet ”Library musik”, når det registreres. 

Når et forlag registrerer på vegne af en komponist, gælder følgende: 

  • Såfremt en komponist gør opmærksom på, at værket ikke er et libraryværk, kan Koda kræve at se dokumentation fra forlaget på, at de har indgået aftale med komponisten om at lade det pågældende værk registrere som libraryværk.
  • Hvis Koda kræver at se dokumentation, og denne ikke er fremlagt senest 14 dage efter anmodningen, vil Koda fjerne library-markeringen på værket i overensstemmelse med komponistens ønske.

Læs mere om libraryordningen. 

 

Forrige side                                                                                 Næste underkapitel