Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Beskyttelsestider

Efter den danske ophavsretslov er en ophavspersons værker beskyttet i 70 år efter udgangen af dennes dødsår. De samme regler gælder i alle EU- og EØS-lande. Der kan gælde andre regler i lande udenfor EU/EØS. Koda respekterer et lands regler for beskyttelsestider, men et værk kan aldrig være beskyttet i mere end 70 år hos Koda. Hvis fx et udenlandsk værk i sit hjemland kun er beskyttet i 50 år, er sådan et værk også kun beskyttet i 50 år i Danmark. Og selv hvis et udenlandsk værk er beskyttet i 90 år i sit hjemland, vil det ikke være beskyttet i mere end 70 år i Danmark. Der gælder særlige regler for beregning af beskyttelsestiden for musikalske tve-værker. 

Tve-værker og deres beskyttelsestid 

Tve-værker er musikværker, hvor en komposition og en tekst kombineres til et nyt musikalsk værk.  

For nogle af disse tve-værker gælder der en særlig forlænget beskyttelsestid, nemlig musikværker, hvor musikdelen og tekstdelen er skrevet på samme tid og specifikt for hinanden. Komponisten og tekstforfatteren har altså haft det samme mål: at skabe et musikværk med tekst i fællesskab. 

Normalt udløber rettighederne separat for musikdelen og tekstdelen, når der er gået 70 år efter hver af ophavspersonernes dødsår. Men for disse særlige tve-værker er beskyttelsestiden altså 70 år efter dødsåret for den længstlevende ophavsperson: komponist eller tekstforfatter. 

Håndtering i praksis 

Koda vil gerne opfordre til, at man retter henvendelse til Koda, på [email protected]hvis man mener at have rettigheder til/repræsentere rettigheder til tve-værker, hvor tidligere frie andele bør beskyttes med henvisning til den udvidede beskyttelsestid. 

 

Forrige underkapitel                                                                  Næste underkapitel