Beskyttelsestider

Efter den danske ophavsretslov er en ophavsmands værker beskyttet i 70 år efter udgangen af ophavsmandens dødsår. De samme regler gælder i alle EU- og EØS-lande. Der kan gælde andre regler i lande udenfor EU/EØS. Koda respekterer et lands regler for beskyttelsestider, men et værk kan aldrig være beskyttet i mere end 70 år hos Koda. Hvis fx et udenlandsk værk i sit hjemland kun er beskyttet i 50 år, er sådan et værk også kun beskyttet i 50 år i Danmark. Og selv hvis et udenlandsk værk er beskyttet i 90 år i sit hjemland, vil det ikke være beskyttet i mere end 70 år i Danmark. Der gælder særlige regler for beregning af beskyttelsestiden for musikalske tve-værker. 

Tve-værker og deres beskyttelsestid 

Tve-værker er musikværker, hvor en komposition og en tekst kombineres til et nyt musikalsk værk.  

For nogle af disse tve-værker gælder der en særlig forlænget beskyttelsestid, nemlig musikværker, hvor musikdelen og tekstdelen er skrevet samtidig og specifikt for hinanden. Komponisten og tekstforfatteren har altså haft det samme mål: at skabe et musikværk i fællesskab. 

Normalt udløber rettighederne separat for musikdelen og tekstdelen, når der er gået 70 år efter hver af ophavsmændenes dødsår. Men for disse særlige tve-værker er beskyttelsestiden altså 70 år efter dødsåret for den længstlevende ophavsmand: komponist eller tekstforfatter. 

Håndtering i praksis 

Koda vil gerne opfordre til, at man retter henvendelse til Koda, på publisher@koda.dkhvis man mener at have rettigheder til/repræsentere rettigheder til tve-værker, hvor tidligere frie andele bør beskyttes med henvisning til den udvidede beskyttelsestid. 

 

Forrige underkapitel                                                                  Næste underkapitel