Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Koda går forrest med digital strategi

Koda har meget ambitiøse målsætninger på det digitale område. Bedre og mere strategisk udnyttelse af data skal hjælpe medlemmer og forlag med at styrke deres forretning. Samtidig vil Koda optimere sin kerneydelse med lynhurtig udbetaling. 'Perform Sunday, paid Monday' er arbejdstitlen.

I 2017 tog Koda et markant skridt i retning mod en ny kurs for forretningen.

”Vi vil placere os i toppen af vores industri, når det gælder den digitale udvikling. Vi skal være hurtigere, bedre og billigere”, opsummerer Kodas direktør Anders Lassen.

Koda oprettede i 2017 en helt ny stilling som forretningsudviklingschef, og målet er at iværksætte og drive en digital strategi for fremtidens Koda. Manden på den nye post hedder Carsten Brøns Andersen. Han kommer fra ledende stillinger i firmaerne CSC (i dag DXC) og Accenture, hvor han har hjulpet kunder med at få udbytte af de nyeste teknologier inden for områder som Cloud Computing, Mobility, Big Data, Data Analytics og Robotics.

Målet med Carstens ansættelse i Koda er at fortsætte og accelerere den digitale udvikling, der kan sikre bedre og mere brugervenlige services. Samtidig skal han sørge for, at den flugter med Kodas overordnede strategi.  

 

De skal mærke, at vi tilbyder kvalitet, og at vi kan levere unikke data, der kan skabe værdi - Anders Lassen, direktør

 

Inspirerende konkurrence

”Set i bakspejlet synes jeg ikke, at vi har været gode nok til at inddrage de nye muligheder”, fortæller Anders Lassen og fortsætter:

”Vi har som industri været lidt sent ude med at reagere på nye teknologiske landvindinger. Koda er i en tiltagende konkurrencesituation, og vi er blandt andet oppe mod private firmaer med topmoderne it-løsninger, der både ser bedre ud og er mere brugervenlige, end dét vi lige nu kan tilbyde. Men det er også en drivkraft. Konkurrence er god, for den tilskynder os til at blive endnu bedre.” 

Ifølge Anders Lassen er det skærpede digitale fokus led i de seneste års strategiske forandring af Koda:

”Vi skal ikke mange år tilbage i tiden, før relationen mellem Koda og Kodas medlemmer stort set bestod i, at de ind imellem modtog penge. Det var selvfølgelig rart, men medlemmerne var ikke altid klar over, præcist hvor eller hvornår pengene var indtjent. I dag er Koda den primære indtægtskilde for mange, og det stiller nye krav til vores forretning. Derfor har vi igennem de seneste år arbejdet på et ret grundlæggende kursskifte - fra et ret snævert fokus på at indkræve og udbetale penge til en dybere relation med både medlemmer og kunder. De skal mærke, at vi tilbyder kvalitet, og at vi kan levere unikke data, der kan skabe værdi. Vores undersøgelser blandt medlemmer, kunder og andre interessenter har vist, at der er en stor efterspørgsel på mere viden.”

Helt nye servicetilbud

Kodas nye forretningsudviklingschef, Carsten Brøns Andersen, supplerer:

”Kodas medlemmer kan sammenlignes med små og store selvstændige erhvervsdrivende. De laver måske det samme, men deres forretninger er vidt forskellige, og derfor har de også meget individuelle behov. Så hvis vi fremover skal kunne levere de services, der er relevante og reelt værdifulde, så kræver det, at vi er i løbende og tæt dialog, så vi kender deres behov, og ved, hvad der virker for dem, og hvad der ikke virker. Men derudover så kræver det selvfølgelig, at vi bliver i stand til at samle og præsentere præcis de data, der i real time kan give vores medlemmer den indsigt i deres forretning, der skal til, for at de kan arbejde mere strategisk med dem.”

Stor fordel af big data

Han giver følgende bud på, hvilken slags nye tilbud Koda fremover kan servicere medlemmerne med:

”Vores data kan give medlemmerne et fingerpeg om, hvilke platforme, de skal vælge for at nå deres målgruppe. Vi kan hjælpe med at udpege, hvilke brugergrupper, der laver playlister, hvor deres musik indgår.  Vi håber, at vi på sigt kan stille et analyse-værktøj til rådighed, som kan hjælpe med at planlægge de bedste tidspunkter for en albumudgivelse baseret på Kodas indsigt i salgshistorik og kundemarkeder. Den viden kan for eksempel kobles med ekstern data om, hvor i verden, det er mest fordelagtigt at spille koncerter – eller med meteorologiske rapporter for de områder, hvor man planlægger koncerter. Koda har som mål at bidrage med unikke bearbejdede data, der kan være nyttige, hvad enten man er et stort, etableret medlem eller tilhører den yngre generation af musikskabere.” 

Gambler ikke med indtægter

Nogle typer af data vil Koda selv kunne levere, andre vil kræve, at der indgås samarbejdsaftaler eller partnerskaber med andre selskaber eller start-ups. Og det peger ifølge Anders Lassen på en central ting i Kodas strategi for forretningsudvikling:

”Vi vil være førende inden for vores industri, men vores mål er ikke at blive absolut ledende på teknologi-udvikling. Det er en alt for dyr og alt for risikabel brug af medlemmernes penge. Opgaven for os er at gøre vores organisation så fleksibel og agil som muligt, så vi er klar til løbende at inddrage de løsninger, eller dele af løsninger, vi kan se virke i andre industrier og teste og tilpasse dem til vores forretning. Vi har nok haft en tendens til at beskrive vores egen forretning som meget speciel og usammenlignelig med andre virksomheder. Men i bund og grund er det data, vi bearbejder, så vi kan i den grad lære af andre datatunge industrier, som for eksempel bank- og forsikringsverdenen.”

Hurtigere udbetaling

'Perform Sunday, paid Monday'. Sådan lyder arbejdstitlen for en af de udfordringer, Koda har stillet sig selv i forbindelse med de nye strategiske målsætninger. Om det kan lade sig gøre i praksis er endnu uvist, men det er noget af det, man i øjeblikket arbejder på at få klarlagt. På den måde er ambitionen om dag-til-dag-udbetaling et godt eksempel på et projekt, der griber ind i hele organisationen, og også rækker et godt stykke ud over Koda selv.

”Lige nu har vi etableret et samarbejde med IBM,” fortæller Carsten Brøns Andersen og fortsætter:

”Her ser vi på hvorvidt den underkategori inden for kunstig intelligens, man kalder Machine Learning, kan bidrage til at forbedre vores interne databehandlingsprocesser. Sideløbende arbejder vi i vores nordiske Polaris Future Lab sammen med finske Teosto og norske TONO på at strømline hele dataflowet på tværs af vores selskaber, og det er også en forudsætning for at øge udbetalingshastigheden. Og endelig er vi jo også afhængige af, at den rapportering, vi får udefra også kan effektiviseres, hvad enten den er fra radiostationer, streamingtjenester eller søsterselskaber. Vores delmål for 2018 er at overgå til månedlige udbetalinger på visse områder. Alene det vil være et stort skridt i forhold til hidtil.”

Færre laver mere

Kodas direktør Anders Lassen erindrer, at der var 120 ansatte i Koda, da han begyndte i 2010. Dengang omsatte organisationen for en halv milliard kroner.

”I dag omsætter vi for en milliard kroner, og datamængderne og medlemstallet er steget voldsomt. Men vi er faktisk lidt færre ansatte end i 2010,” siger Anders Lassen og fortsætter:

”Vi har allerede effektiviseret rigtig meget. Vi fejrede 90 års jubilæum i 2016, og vi vil gerne være her i 90 år mere, for den kollektive forvaltning rummer mange plusser. Et helt nyt medlem får eksempelvis samme afregning for en afspilning, som Paul McCartney får. Det er ikke sikkert, at det ville være sådan uden den kollektive forvaltning. Den sikrer også vores kulturstøtte, de kulturelle midler, der er uvurderlig for vækstlaget. Hvis vi skal bevare den kollektive forvaltning, er vi dog nødt til at være konkurrencedygtige. Og forhåbentlig kan vores nye digitale strategi være med til at fremtidssikre Koda.” 

 

<< Læs forrige artikel                                                                      Læs næste artikel >>

 

 

 

 

Koda vil placere sig i toppen af vores industri, når det gælder den digitale udvikling. Vi skal være hurtigere, bedre og billigere

Anders Lassen, direktør