Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Kønsstatistik 2021

Uligheden i kønsbalancen blandt danske musikskabere fortsætter

Kodas nye kønsstatistik viser, at kønsbalancen blandt den samlede gruppe af danske musikskabere fortsat er markant skæv – de mandlige musikskabere dominerer stadig stort både i antal og i andelen af rettighedsudbetalingerne. Dykker man ned i tallene, er der dog også en lille fremgang at spore på nogle få områder, men der skal langt flere indsatser og forandringer til, før kønsbalancen for alvor bliver mere lige.

For at kaste lys over udfordringerne med kønsbalancen i den del af musikbranchen, som Koda repræsenterer, udgiver Koda sin årlige statistik om kønsbalancen blandt komponister og sangskrivere. Ser man overordnet på den samlede gruppe af danske musikskabere, viser Kodas kønsstatistik, at uligheden i kønsbalancen er den samme som i 2019, både målt på kønsfordelingen generelt og på andelen af rettighedsudbetalingerne.

Fremgang at spore
Der er dog også fremgang at spore i kønsstatistikken. Dykker man ned i de forskellige udbetalingsområder, ser man en mindre fremgang hos den samlede gruppe af kvindelige medlemmer, som får en større andel af udbetalingerne på koncert- og radioområdet sammenlignet med året før. Blandt de komponister og sangskrivere, som har været medlem af Koda i op til fem år, og som udgør en mindre del af den samlede medlemsgruppe, er kønsbalancen blevet mere lige.

Trods alt opløftende, at vi oplever mindre fremgange

Loui Törnqvist

 

Det skyldes, at de kvindelige musikskabere i denne gruppe har oplevet en stigning i deres andel af udbetalingerne på to procentpoint, hvilket hovedsageligt bunder i en betydelig fremgang i kvindernes andel af udbetalingerne på koncert- og radioområdet på henholdsvis otte og 12 procentpoint.

”Selvom den generelle kønsbalance er uændret, er det trods alt opløftende, at vi oplever mindre fremgange på nogle få udbetalingsområder og hos vores nye kvindelige medlemmer. Vi kan se, at det er koncert- og radioområdet, som i høj grad bærer udviklingen, og for os at se er det et tegn på, at der i musikbranchen bliver arbejdet aktivt for at ændre på uligheden i kønsbalancen,” siger næstforkvinde i Koda og direktør for musikforlaget Edition Wilhelm Hansen, Loui Törnqvist.

Nøgletal

  • 20 procent af Kodas medlemmer er kvinder.
  • 10 procent af det samlede udbetalingsbeløb i 2020 gik til kvinder.
  • Kvindernes andel af det samlede udbetalingsbeløb er faldet med knap en fjerdedel siden 2012.
  • 90 mænd og fem kvinder er placeret i gruppen af højest indtjenende medlemmer.
  • Fire kvinder i alt på fem forskellige top 10-lister.
  • De nye kvindelige musikskabere har oplevet en stigning i deres andel af udbetalingerne på to procentpoint.
  • 81 procent af de værker, som blev registreret i løbet af 2020, var skabt alene af mandlige medlemmer.
  • 10 procent af værkerne var skabt alene af kvindelige medlemmer.
  • Ni procent af værkerne havde både mænd og kvinder som rettighedshavere. 


Musikbranchen skal skrue op for dampen
Der skal dog et meget større ryk til, og den positive udvikling skal være kontinuerlig, før kønsbalancen bliver mere lige blandt den samlede gruppe af danske musikskabere. Derfor er det også bekymrende, når kønsstatistikken viser, at uligheden i kønsbalancen generelt set kun er blevet større i løbet af 2010’erne.

Hos Koda fortsætter vi ufortrødent vores initiativer og fokus

Niels Rønsholdt

 

”Hvis vi skal have vendt denne udvikling, skal branchen holde fast i deres vilje til at skabe en reel forandring og samtidig skrue endnu mere op for dampen. Derfor er det vores håb, at branchen vil bruge de positive tendenser i statistikken som motivation til at fortsætte og forhåbentligt intensivere deres indsatser, for de vidner om, at konkrete handlinger kan gøre en forskel. Hos Koda fortsætter vi i hvert fald ufortrødent vores initiativer og fokus. Blandt andet investerer vi gennem Koda Kultur i projekter, som for eksempel skal inspirere piger og kvinder til at skabe mere musik, og snart udkommer vi med en større undersøgelse, som vil give nogle svar på årsagerne til den skæve kønsbalance i musikbranchen,” siger Kodas bestyrelsesformand og komponist, Niels Rønsholdt.

Kodas kønsstatistik 2021

Kodas kønsstatistik fokuserer på de økonomiske forhold mellem de to køn ’kvinde og mand’ med udgangspunkt i udbetalingsdata fra 2020. Dermed giver statistikken svar på spørgsmål som: Hvor stor en andel af Kodas udbetalinger er gået til henholdsvis kvindelige og mandlige rettighedshavere? Er der forskel i udbetalingerne blandt kvinder og mænd på forskellige områder, og er der forskel på, hvor mange musiknumre mænd og kvinder skaber?

Hent Kodas kønsstatistik 2021