Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Tidligere udbetalinger
Medlem
Fordeling af andele
Bearbejdelse og ændringer af værker
Selvforvaltning
Aftaler
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Søg støtte
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Koda for et stærkere musikliv

Ny strategi skal fremtidssikre Koda og bidrage til et styrket musikliv

Koda lancerer en ny forretningsstrategi for de kommende fem år. Strategien skal sikre, at Koda tilpasser sig de komplekse udfordringer, som rettighedsbranchen står overfor, og samtidig bidrage til at sikre et stærkere og mere bæredygtigt musikliv.

’Koda for et stærkere musikliv’. Sådan lyder titlen på Kodas nye forretningsstrategi, der skal tegne retningen for organisationens arbejde i de næste fem år. Koda har et fantastisk fundament, og gennem snart 100 år har Koda med succes arbejdet for, at komponister, sangskrivere og musikforlag får betaling, når deres musik bliver brugt.

Selv om kerneopgaven er den samme i dag, er udfordringerne blevet mere komplekse. Verden flytter sig, og Koda har gennem en række analyser fået et billede af de udfordringer, som Koda skal tilpasse sig for at fortsætte sin udvikling til gavn for sine medlemmer - komponister, sangskrivere og musikforlag. Derfor har Kodas bestyrelse og ledelse brugt en del af coronaperioden på at udarbejde en ambitiøs forretningsstrategi for fremtidens Koda, som indeholder en række nye fokusområder.

Vores branche udvikler sig hastigt, og allerede i dag står vi overfor en række komplekse udfordringer.

Gorm Arildsen

 

”Når man ser på Kodas markedsposition i rettighedsbranchen og tilfredsheden blandt vores medlemmer, går det faktisk ret godt. Så hvorfor skal vi overhovedet have en ny strategi? Det skal vi, fordi vores branche udvikler sig hastigt, og allerede i dag står vi overfor en række komplekse udfordringer, som vi skal tilpasse os. Det gælder både i forhold til teknologi, bæredygtighed, øget konkurrence og ikke mindst et stigende pres fra de internationale techgiganter. Derfor vil vores nye strategi blandt andet fokusere på at skabe en mere attraktiv medlemsoplevelse, at sikre et mere bæredygtigt musikliv, udviklingen af internationale partnerskaber samt at styrke vores teknologiske fundament og medlemmernes juridiske og politiske rammevilkår,” udtaler Kodas direktør, Gorm Arildsen.

Det betyder, at Koda blandt andet vil investere i at modernisere de systemer, som blandt andet bruges til at fordele rettighedsbetalinger, og udvikle organisationens digitale kontaktflader. Samtidig vil Koda indtage en aktiv og drivende rolle i arbejdet for at skabe et mere bæredygtigt musikliv samt opprioritere indsatser på det politiske og juridiske område. Alt sammen for i sidste ende at sikre økonomisk vækst og bedre vilkår til gavn for Kodas medlemmer.

Ny strategi kræver flere hænder og omstruktureringer

Det er en omfattende opgave, som kræver flere hænder samt en omstrukturering af Kodas organisation. Koda vil derfor oprette 12 nye stillinger i løbet af 2023, som primært skal bidrage til den teknologiske udvikling. Samtidig har Koda pr. 1. januar 2023 gennemført en række organisationsændringer.

Juridisk chef i Koda, Dicle Duran Nielsen, er blevet forfremmet til juridisk og politisk direktør, hvor hun fremover vil have det overordnede ansvar for afdelingerne: jura, kommunikation, public affairs og bæredygtighed. Pressechef i Koda, Mads Scheuer, har overtaget ledelsen af kommunikationsafdelingen. Nuværende mediedirektør i Koda, Kaare Struve, har fået udvidet sit ansvarsområde til også at omfatte strategiområdet. Som medie- og strategidirektør får han dermed en vigtig rolle i den fortsatte udvikling af Koda.

Alt dette gør vi selvfølgelig for at skabe en bedre fremtid for vores medlemmer.

Loui Törnqvist

 

Chefgruppen i Koda er styrket med tilføjelsen af Mette Vestergaard Andersen som ny forretningsudviklingschef og for at sikre implementering af strategien, er der derudover udnævnt fire nye teamledere i Koda for at styrke eksekveringskraften. 

”Jeg er enormt glad for, at vi nu har vedtaget en ambitiøs strategi på vores medlemmers vegne. Vi vil ikke bare udvikle og fremtidssikre forretningen Koda, men også spille en central rolle i styrkelsen af den industri, vi er en del af. Alt dette gør vi selvfølgelig for at skabe en bedre fremtid for vores medlemmer - både når det kommer til at sikre dem en bedre indtjening, men også i forhold til at sikre dem mere ligestilling og trivsel i den branche, som de lægger deres liv og sjæl i,” udtaler Kodas forperson, Loui Törnqvist.