Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Trygt RUM

Ny handleguide skal hjælpe musikbranchen med et mere professionelt arbejdsmiljø

En respektfuld og professionel arbejdskultur i musikbranchen. Det er visionen for Trygt Rum Netværket, som er gået sammen om en handleguide, der skal hjælpe med at etablere klare rammer og retningslinjer i en branche, hvor grænserne mellem det personlige og det professionelle kan være flydende.

I dag lanceres en ny handleguide, som skal bidrage til at skabe et respektfuldt og professionelt arbejdsmiljø i musikbranchen. Bag udgivelsen af guiden står Trygt Rum Netværket, der består af 15 organisationer fra musikbranchen, herunder Koda.

Branchens udfordringer er hverken nye eller udokumenterede. Undersøgelsen 'Hvorfor er der så få kvinder i musikken?' fra 2022 viste, at hele 64 procent af kvinder og 44 procent af mænd i musikbranchen har oplevet grænseoverskridende adfærd eller seksuel chikane.

”Det er tal, der vidner om et massivt problem. Branchen har et ansvar for at sikre de rette rammer for et trygt og professionelt musikliv det må ikke være den enkeltes individuelle problem. Derfor er det vigtigt, at vi har de rette værktøjer til at understøtte konkrete forandringer. Med Trygt Rums handleguide er vores mål at opstille fælles spilleregler, der skal gøre det mere tydeligt, hvor vi som branche kan og skal sætte ind,” siger Camilla Thiele, Head of Sustainability i Koda.

Respekt er alles ansvar

Alle har et ansvar for at fremme en mere ansvarlig musikbranche, hvor respekten for hinanden er i centrum, og hvor kreativiteten kan trives. I arbejdet med at omsætte vision til handling har Trygt Rum Netværket udviklet seks samværsprincipper, der gælder for alle medlemsorganisationerne i netværket:

Trygt Rum samværsprincipper
  • Hav respekt for personlige grænser
  • Vær professionel
  • Tag ansvar for dine egne handlinger
  • Respektér og anerkend forskelligheder
  • Vær inkluderende
  • Grib ind

Det er Trygt Rum Netværkets håb, at handleguiden kan bruges bredt i branchen. Målet er at inspirere flere aktører i branchen til at tage den nødvendige dialog om at udvikle respektfulde rammer og gode samværsprincipper, og hvordan man forholder sig i eventuelle sager om grænseoverskridende adfærd.

Find handleguiden på Trygt Rums hjemmeside her

Trygt Rum Netværket

Handleguiden er udviklet af Trygt Rum Netværket, der består af 15 organisationer fra musikbranchen med et fælles ønske om at forebygge grænseoverskridende adfærd og fremme et hensynsfuldt og professionelt arbejdsmiljø. Gennem viden og konkrete værktøjer vil netværket skabe bedre betingelser og øget tryghed i musikbranchen.

I 2023 åbnede netværket den anonyme telefonlinje, Trygt Rum, hvor alle fra musik og kulturbranchen kan dele deres oplevelser og få styr på følelser, rettigheder og mulighederne for videre hjælp.

Læse mere på trygtrum.dk