Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Kodas kønsstatistik

Manglende udvikling på tv- og musikstreamingområdet er hovedårsagen til uændret kønsbalance

Kodas nye kønsstatistik afslører, at den overordnede ubalance mellem Kodas kvindelige og mandlige medlemmers udbetalinger er uændret. Det skyldes i høj grad, at der ikke har været nogen fremgang på tv- og musikstreamingområdet, som er de to største udbetalingsområder. Der er dog fremgang at spore i statistikken – kønsbalancen fortsætter med at blive mere lige blandt Kodas nye medlemmer, og så stiger andelen af kvinder blandt nyindmeldte medlemmer.

Samlet set er kønsbalancen uændret, viser Kodas kønsstatstik 2023. Kvinder udgør stadig 20 procent af medlemmerne i Koda, og de modtager stadig kun 10 procent af udbetalingerne, og sådan har det mere eller mindre set ud siden den første statistik blev udgivet i 2019. Den manglende udvikling skyldes primært, at kvindernes andel af udbetalingerne på de to største udbetalingsområder nu for fjerde år i træk er uændret.

 

Først og fremmest må musikstreamingtjenesterne tage et større ansvar

Loui Törnqvist


Det drejer sig om tv-området, hvor kun fem procent af udbetalingsbeløbet går til kvinderne, og musikstreamingområdet, hvor kun ni procent af udbetalingsbeløbet går til kvinderne. Det er også på disse to områder, at der er færrest kvinder repræsenteret i top-100 over de bedst indtjenende rettighedshavere.

”Jeg er ærgerlig for med alle de initiativer, som er sat i gang, havde jeg håbet på, at man tydeligere kunne se effekterne i de overordnede tal. I sidste ende er det ikke os, der bestemmer, hvordan udbyderne skal kuratere musikken, men statistikken viser tydeligt, hvor de største udfordringer er. Først og fremmest må musikstreamingtjenesterne tage et større ansvar og opstille nogle konkrete målsætninger for en mere lige kønsbalance. Det er det største enkeltstående udbetalingsområde og samtidig det eneste område, hvor vi ikke oplever en udvikling blandt vores nye medlemmer. Meget af det samme kan siges for tv-området, men her oplever vi trods alt en udvikling blandt Kodas nye medlemmer,” udtaler Kodas forperson, Loui Törnqvist.

Radioområdet bør tjene til inspiration

Radioområdet er det eneste område, som i de år, hvor statistikken er blevet udgivet, viser en kontinuerlig fremgang i kvindernes andel af udbetalingerne. Her ses således en stigning fra 11 procent i 2019 til 16 procent i 2022, hvilket svarer til en fremgang på 45 procent.

 

Nøgletal

  • 20 procent af Kodas medlemmer er kvinder.
  • 10 procent af det samlede udbetalingsbeløb i 2022 gik til kvinder.
  • 9 procent af det samlede udbetalingsbeløb fra musikstreaming i 2022 gik til kvinder. Det samme som i 2021.
  • 5 procent af det samlede udbetalingsbeløb fra tv-området i 2022 gik til kvinder. Det samme som i 2021.
  • 16 procent af det samlede udbetalingsbeløb fra radioområdet i 2022 gik til kvinder. En fremgang på 45 procent siden 2019.
  • 0 kvinder i alt på 5 forskellige top 10-lister. En tilbagegang på 3 kvinder i forhold til året før.
  • 45 kvinder i alt på 5 forskellige top 100-lister. En tilbagegang på 2 kvinder i forhold til året før.
  • 25 procent af Koda nye medlemmer er kvinder (I 2019 udgjorde kvinderne 22 procent).
  • 21 procent af det samlede udbetalingsbeløb blandt de nye medlemmer gik i 2022 til kvinder (I 2019 gik 15 procent til kvinderne).
  • 8 procent af alle musiknumre skabt i 2022 havde både mænd og kvinder bag som rettighedshavere. Disse musiknumre fik 15 procent af udbetalingerne til musiknumre skabt 2022.

Se alle tal i Kodas Kønsstatistik 2023

”Radioområdet og særligt det ansvar, som DR har taget på sig for at ændre på kønsbalancen, bør tjene som inspiration for alle andre i musikbranchen. Fremgangen på området viser, at gatekeeperne kan ændre på forholdene og dermed bidrage til at sikre de mange kvindelige musikskabere en bæredygtig fremtid i musikbranchen,” udtaler Loui Törnqvist.

Fremgangen blandt Kodas nye medlemmer gør mig fortrøstningsfuld

Loui Törnqvist


Positiv udvikling skal fastholdes

I tråd med Kodas tidligere kønsstatistikker er der tendenser, som peger i retning af en mere lige kønsbalance blandt Kodas nye medlemmer. For eksempel er andelen af kvinder blandt nyindmeldte medlemmer steget fra 21 procent i 2019 til 27 procent i 2022. Ser man dertil særskilt på de seneste fem år, var 25 procent af de indmeldte i denne periode kvinder, og de fik udbetalt 21 procent af det samlede beløb i 2022, hvilket er en fremgang i kvindernes andel af udbetalingerne på 40 procent siden 2019

”Fremgangen blandt Kodas nye medlemmer gør mig mere fortrøstningsfuld og understreger lige præcis, hvorhenne aktørerne i musikbranchen skal sætte ind, hvis de for alvor vil bidrage til at skabe et mere bæredygtigt musikliv. Vi ved fra både vores statistikker og undersøgelser, at det er sværere for kvinder at fastholde en karriere i musikbranchen. Og netop derfor er det vigtigt at fokusere på ordentlige vilkår og rammer, så de kvinder, der klarer sig godt nu, ikke falder fra, inden de for alvor når at slå igennem,” understreger Loui Törnqvist og opfordrer i samme ombæring alle aktører i musikbranchen til at tilslutte sig Musiklivets Kodeks for Lige Adgang.

 

Kodas kønsstatistik 2023

Kodas kønsstatistik 2023 bygger på data om alle nulevende Koda-medlemmer med et cpr-nummer og deres udbetalinger i 2022. Dermed er alle medlemmer ikke medregnet, da Koda for eksempel også repræsenterer færøske medlemmer, som ikke har et cpr-nummer og arvinger. De opgjorte beløb i denne statistik dækker 99% af udbetalingen til samtlige nulevende komponister og sangskrivere, som er medlem af Koda.


Hent
Kodas Kønsstatistik 2023